Engelsk-svensk oversættelse af "best available technology"

EN

"best available technology" svensk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "best available technology" i kontekst.

Lignende oversættelser "best available technology" på svensk

best substantiv
Swedish
best adjektiv
Swedish
best adverbium
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
available adjektiv
technology substantiv

Eksempelsætninger "best available technology" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is why I am very much in favour of the best available technology being used.
Därför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
EnglishIt must not therefore be encumbered with concepts such as best available technology.
Det får alltså inte överlastas med begrepp sådana som bästa tillgängliga teknik.
EnglishI heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT.
Jag hörde att mina österrikiska kolleger diskuterade best available technology (BAT).
EnglishIf the best available technology is there, then the firm should be encouraged to use it.
Om den bästa tillgängliga tekniken finns där då bör företaget uppmuntras att använda den.
EnglishMr President, a number of speakers tonight have mentioned the issue of the best available technology.
Herr talman! Flera talare i kväll har nämnt frågan om bästa tillgängliga teknik.
EnglishA hotel business has best available technology for sewage.
Också ett hotellföretag har " best available technology " för avloppsvattnet.
EnglishA hotel business has best available technology for sewage.
Också ett hotellföretag har " best available technology" för avloppsvattnet.
EnglishBut Mr Blokland should please define the 'best available technology' in Europe for me.
Men Blokland skall också vara så vänlig och definiera vad " bästa tillgängliga teknik" innebär i Europa.
EnglishBut Mr Blokland should please define the 'best available technology ' in Europe for me.
Men Blokland skall också vara så vänlig och definiera vad " bästa tillgängliga teknik " innebär i Europa.
EnglishWe must focus on ensuring that we apply the best available technology that exists globally.
Vi måste inrikta oss på att se till att vi tillämpar den bästa teknik som finns att tillgå globalt sett.
EnglishA transport company has best available technology for its logistics.
Också ett transportföretag har " best available technology" för den logistik som företaget arbetar med.
EnglishThe climate is a global problem, but has not been tackled by sharing the best available technology.
Klimatet är ett globalt problem, men har ännu inte angripits med den bästa tillgängliga tekniken.
EnglishA transport company has best available technology for its logistics.
Också ett transportföretag har " best available technology " för den logistik som företaget arbetar med.
EnglishSo far as the arguments against the best available technology are concerned, they do not stand up to scrutiny.
Så när det gäller argumenten mot bästa tillgängliga teknik håller de inte för en granskning.
EnglishI wonder if it would not be better just to say that people should use the best available technology.
Då undrar jag om det inte vore bättre att bara säga att man skall använda bästa tillgängliga teknologi.
EnglishIt is essential that this element, and the amendments in relation to best available technology, be supported by Parliament.
Det är avgörande att detta element och ändringsförslagen som gäller bästa tillgängliga teknik stöds av parlamentet.
EnglishAll in all, the Commission should revise its approach and base its own proposals on the best available technology.
Allt som allt har kommissionen anledning att granska sin policy och som utgångspunkt för sina förslag ta den bästa tillgängliga tekniken.
EnglishThese are Amendments 5, 6, 10, 17, 43, 44 and 45, according to which organisations must apply best available technology.
Det handlar om ändringsförslagen 5, 6, 10, 17, 43, 44 och 45, vilka innebär att organisationerna måste tillämpa bästa tillgängliga teknik.
EnglishIf we are serious about trying to encourage firms in the right direction then we have to encourage the best available technology.
Om vi verkligen menar att försöka uppmuntra företag i rätt riktning då måste vi uppmuntra till användning av bästa tillgängliga teknik.
EnglishIf access to these new technologies is not available, investors will locate their companies where the best available technology is.
Om denna nya teknik inte finns tillgänglig, kommer investerarna att förlägga sina företag till områden där tillgången till tekniken är som bäst.

Andre ord i vores ordbog

English
  • best available technology

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.