Engelsk-svensk oversættelse af "best in the world"

EN

"best in the world" svensk oversættelse

EN best in the world
volume_up
{substantiv}

best in the world
We must become the best in the world, and it is excellence that will get us there.
Vi måste bli bäst i världen och det är spetskompetens som kommer att göra detta möjligt.
The European chemical industry is the best in the world.
Den europeiska kemiska industrin är bäst i världen.
I use football as a great example, because in a way Europe is the best in the world in football.
Jag tar fotbollen som ett utmärkt exempel, eftersom EU på ett sätt är bäst i världen på fotboll.

Lignende oversættelser "best in the world" på svensk

best substantiv
Swedish
best adjektiv
Swedish
best adverbium
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
in adjektiv
in præposition
the artikel
Swedish
world substantiv

Eksempelsætninger "best in the world" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe review of Directive 90/220 strikes a good balance, the best in the world in fact.
Omprövningen av direktiv 90/220 ger en bra jämvikt. Den bästa i välden faktiskt.
EnglishI want our development assistance programme to be the best in the world.
Jag vill att vårt program för utvecklingsbistånd skall vara det bästa i världen.
EnglishI shall conclude by saying that European wine is the best in the world.
Jag ska avsluta med att säga att de europeiska vinerna är de bästa i världen.
EnglishThe leading group in America considers its own country to be the best in the world.
Ledningen i Amerika anser att det egna landet är det bästa i världen.
EnglishThe way we go about the work of standardisation is the best in the world.
Med internationella mått är vårt sätt att bedriva standardisering det utan jämförelse bästa sättet.
EnglishAs you may know, Scottish wild salmon is the best in the world.
Som ni kanske vet är vildlax från Skottland den bästa i världen.
English(Applause) But the people doing that at the World Bank are among the best in the world.
(Applåder) Men folket som gör detta på Världsbanken är bland dom bästa i världen, dom är skickliga yrkesmänniskor.
EnglishIt is the best in the world, after all, as it is the only ETS in the world to date.
Det är trots allt det bästa i världen, eftersom det hittills är det enda system för handel med utsläppsrätter i världen.
EnglishWe need scientists who compete with the best in the world and they should be evaluated on the world stage.
Vi behöver forskare som kan tävla med de bästa i världen och de bör bedömas i ett internationellt sammanhang.
English   There is no doubt that Europe has managed to establish a social model that is among the best in the world.
   – Det råder ingen tvekan om att EU har lyckats fastslå en social modell som är bland de bästa i världen.
EnglishThe British Army is probably the best in the world.
Brittiska armén är förmodligen den bästa i världen.
EnglishEurope's future lies with high technology, where we can compete with the rest of the world by being the best in the world.
EU:s framtid ligger inom området högteknologi, där vi kan konkurrera med resten av världen genom att vara bäst.
EnglishOur wine - and let there be no doubt about this, ladies and gentlemen - is the best in the world; Europe's wine is the best in the world.
Vårt vin - och det ska inte råda några tvivel om detta - är det bästa i världen. EU:s vin är det bästa i världen.
EnglishI support the Commission's assessment that the EU has an overall health situation and health care system that are among the best in the world.
Jag stöder kommissionens bedömning att EU på det hela taget har en hälsosituation och en hälsovård som är bland de bästa i världen.
EnglishThe fact is that the European Union could add between two and six per cent to its productivity if its regulatory framework was matched by the best in the world.
Europeiska unionen skulle kunna öka sin produktivitet med 2–6 procent om regelverket låg på samma nivå som de bästa i världen.
EnglishI think – and I have never heard anybody suggest otherwise – that British airmanship is the best in the world, even the Americans concede that.
Jag anser – och jag har aldrig hört någon som har hävdat motsatsen – att de brittiska flygarna är de bästa i världen; till och med amerikanerna medger detta.
EnglishI would again like to stress the need to create research centres of excellence in Europe and at world level, or even better, that are the best in the world.
Jag skulle återigen vilja betona behovet av att inrätta framstående EU-forskningscentrum i världsklass eller, ännu hellre, som är de bästa i världen.
EnglishThe package will ensure that not only will industry be able to maintain its position on the European domestic market, it will also hold its own with the best in the world.
Paketet kommer att medföra att industrin kommer att kunna hävda sig, inte bara på den europeiska hemmamarknaden, utan den kommer också att kunna mäta sig med de bästa i världen.
EnglishHowever, the reason why I am asking the Commissioner this question is as follows: I do not want to claim that the preventive training courses in Flanders are the best in the world.
Skälet till att jag ställer den här frågan är dock följande. Jag vill inte påstå att utbildningen i Flandern är den bästa i världen med avseende på förebyggande åtgärder.
EnglishI am in no doubt that British pilots are among the best in the world, and indeed the same applies to British Airways, which is why I am never afraid of flying with that airline.
Jag tvekar inte om att brittiska piloter är bland de bästa i världen, och samma sak gäller British Airways, vilket är anledningen till att jag aldrig är rädd att flyga med det bolaget.