Engelsk-svensk oversættelse af "best of luck in"

EN

"best of luck in" svensk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "best of luck in" i kontekst.

Lignende oversættelser "best of luck in" på svensk

best substantiv
Swedish
best adjektiv
Swedish
best adverbium
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
of præposition
luck substantiv
Swedish
to luck verbum
in adjektiv
in præposition

Eksempelsætninger "best of luck in" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
Avslutningsvis önskar jag det tjeckiska ordförandeskapet all lycka och framgång.
EnglishCommissioner, first of, I would like to wish you the best of luck in your new role.
Herr kommissionsledamot! Först av allt vill jag önska er lycka till i er nya roll.
EnglishMr President-elect of the Commission, I wish you the best of luck in that task.
Herr tillträdande kommissionsordförande! Jag önskar er lycka till med den uppgiften.
EnglishWe wish your government the best of luck and we thank you once again for visiting us.
Vi önskar er regering lycka till, och vi tackar er än en gång för att ha besökt oss.
EnglishI wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Jag önskar Europeiska kommissionens ordförande och hans team all lycka och framgång.
EnglishI want to wish you the best of luck with your work during the Luxembourg Presidency.
Jag önskar er varmt lycka till med ert arbete under det luxemburgska ordförandeskapet.
English   We wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
   Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
EnglishGA I wish you the best of luck in this important work, Commissioner.
(GA) Jag önskar er lycka till med detta viktiga arbete, herr kommissionsledamot.
EnglishI hope that both summits achieve concrete results and wish everyone the best of luck.
Jag hoppas att båda toppmötena mynnar ut i konkreta resultat och vill önska lycka till.
EnglishI would therefore like to wish you the best of luck with the negotiations in Copenhagen.
Därför vill jag önska er stort lycka till i förhandlingarna i Köpenhamn.
EnglishWe wish Mrs Stenzel the best of luck in her new position in her country.
Vi önskar Ursula Stenzel all lycka i sin nya befattning i sitt hemland.
EnglishFinally, Minister, I would like to wish you the best of luck on the 10th.
Slutligen, herr minister, vill jag önska er lycka till den tionde.
EnglishWe therefore wish our fellow European citizens in Slovenia the best of luck with their new currency.
Vi önskar därför unionsmedborgarna i Slovenien all lycka med sin nya valuta.
EnglishOn behalf of my group I wish the draftsmen of a budget which is to focus on results the best of luck.
På min grupps vägnar önskar jag de som ska utforma en resultatinriktad budget lycka till.
EnglishTomorrow will be an important step in this process, and I wish you the best of luck in this respect.
I morgon tas ett viktigt steg i denna riktning, och jag önskar er all lycka i det avseendet.
EnglishI wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
Jag önskar Ungern lycka till, mitt frihetsälskande hemland.
EnglishI wish you the best of luck, Commissioner, in your new role.
Jag önskar er lycka till, herr kommissionsledamot, i er nya roll.
EnglishThank you, and I wish you the best of luck during your presidency.
Tack, och jag önskar er all lycka med ert ordförandeskap.
EnglishFrom all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
EnglishI wish you the best of luck, Commissioner.
Vi har ingen tid att stå och tveka. Lycka till, kommissionär António Vitorino.

Andre ord i vores ordbog

English
  • best of luck in

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.