Engelsk-svensk oversættelse af "better-off"

EN

"better-off" svensk oversættelse

SV

EN better-off
volume_up
{adjektiv}

better-off
volume_up
rikare {adj.}

Lignende oversættelser "better-off" på svensk

better substantiv
better adjektiv
Swedish
better adverbium
to better verbum
well substantiv
well adjektiv
well adverbium
off adjektiv
off adverbium
off præposition

Eksempelsætninger "better-off" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIf we succeed in this then perhaps we will be better off in a few years ' time!
Om vi klarar av det, så kommer vi kanske om ett par år att ligga bättre till!
EnglishThe better the relationship, the safer the world and the better off our people.
Ju bättre förhållande, desto säkrare värld och desto bättre situation för våra folk.
EnglishIf we succeed in this then perhaps we will be better off in a few years' time!
Om vi klarar av det, så kommer vi kanske om ett par år att ligga bättre till!
EnglishEven with a banking hangover, Iceland, like Britain, remains better off outside.
Även med en bankbaksmälla har Island, precis som Storbritannien, det bättre utanför EU.
EnglishSomeone would have to pay compensation, and the viewers would be no better off.
Några måste betala skadeersättning, och tittarna har ingen som helst glädje av det hela.
EnglishWould we be better off if the Chinese or Indian economy had not been developed?
Skulle vi ha det bättre om den kinesiska eller den indiska ekonomin inte hade utvecklats?
EnglishSadly, it is often the case that those countries were better off during colonial times.
Tyvärr är det ofta så att dessa länder hade det bättre under kolonialtiden.
EnglishIf a woman is empowered, her children and her family will be better off.
Om en kvinna bara får möjligheter, kommer hennes barn och familj att klara sig bättre.
EnglishThe nation states would be far better off looking after their own interests.
Det skulle gå mycket bättre för nationalstaterna om de själva såg till sina egna intressen.
EnglishMr President, just the once will not hurt, and are we not much better off for it?
Herr talman! En enda gång kan väl inte skada, och har vi det inte mycket bättre tack vare detta?
EnglishIf it fails, neither business nor consumers will be better off.
Om det misslyckas kommer varken företagen eller konsumenterna att ha det bättre.
EnglishWe would all like to see a stronger Europe, and for people to be better off!
Vi vill alla skapa ett starkare EU där folk har det bättre ställt!
EnglishThis leads me to say that we were better off with President Santer.
Detta får mig att säga att vi hade det bättre med ordförande Santer.
EnglishThe ones with the highest income, the better off -- I wouldn't say rich -- they have higher HIV.
De med de högsta inkomsterna, de mer besuttna, jag skulle inte säga rika, de har högre HIV.
EnglishWe should not divide Europe once again into the better-off and the worse-off.
Vi får inte på nytt dela upp Europa i fattiga och rika.
EnglishWe were better off with the last Commission as regards the way in which the programme is presented.
Vi hade det bättre med den senaste kommissionen när det gäller hur programmet presenteras.
EnglishSomeone gaining the friendship of this region will always be better off than someone losing it.
Den som står på god fot med regionen kommer att ha det bättre förspänt än den som inte gör det.
EnglishChildren from poor families are deprived of the opportunities enjoyed by children from better-off families.
Barn i fattiga familjer har inte samma möjligheter som barn i mer välbärgade familjer.
EnglishMr President, many pensioners purchase securities in an attempt to be better off in their later life.
Herr talman! Många pensionärer köper värdepapper i ett försök att få det bättre på äldre dagar.
EnglishThe people of your countries would be far better off enjoying the rights and freedoms of the British.
Människorna i era länder skulle må mycket bättre om de åtnjöt britternas rättigheter och friheter.