Engelsk-svensk oversættelse af "bewilderment"

EN

"bewilderment" svensk oversættelse

volume_up
bewilderment {substantiv}

EN bewilderment
volume_up
{substantiv}

bewilderment (også: bafflement, confusion, daze, delirium)
volume_up
förvirring {fæl.køn}
bewilderment (også: obfuscation)
volume_up
förvillelse {fæl.køn}
bewilderment (også: puzzlement)
volume_up
förbryllelse {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "bewilderment":

bewilderment

Eksempelsætninger "bewilderment" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe in Britain, where policewomen can wear the, look on this with cross-Channel bewilderment.
Vi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära, betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
EnglishWe in Britain, where policewomen can wear the , look on this with cross-Channel bewilderment.
Vi i Storbritannien, där kvinnliga poliser får bära , betraktar förvirrat detta över Engelska kanalen.
EnglishI gained the impression that Mr Berlusconi was very sincere in what he said, and share his bewilderment.
Jag fick intryck av att Silvio Berlusconis ord var mycket uppriktiga, och jag delar hans häpenhet.
EnglishI gained the impression that Mr Berlusconi was very sincere in what he said, and share his bewilderment.
Italien är alltså ansvarigt för Europa, och vi har av solidariska skäl skyldigheter mot Berlusconis land.
EnglishMr President, we find ourselves gazing with bewilderment at each new act by the Milosevic regime, acts against its own people.
Herr talman, vi står handfallna inför ständigt nya dåd från Milosevic-regimen, dåd riktade mot den egna befolkningen.
EnglishMr President, with war looming, the European Union is displaying discord that is viewed with disbelief and bewilderment by our citizens.
Herr talman! Med ett annalkande krig visar Europeiska unionen upp en splittring som våra medborgare betraktar med misstro och bestörtning.
EnglishThe responsibility for what is happening in Euro-Turkish relations and the growing bewilderment of European public opinion with regard to Turkey lies with him and him alone.
Ansvaret för vad som sker i förbindelserna mellan EU och Turkiet och den växande förvirringen i den europeiska allmänhetens åsikt när det gäller Turkiet är helt och hållet hans eget.
EnglishExperts in environmental health have said that the Commission’ s proposal was bewilderingly inadequate, but will the European Parliament now give cause for even greater bewilderment?
Experter på miljörelaterad hälsa har hävdat att kommissionens förslag var förvånansvärt olämpligt, men frågan är om Europaparlamentet nu kommer att ge anledning till ännu större förvåning?