Engelsk-svensk oversættelse af "binding agreement"

EN

"binding agreement" svensk oversættelse

EN binding agreement
volume_up
{substantiv}

binding agreement
We are awaiting a binding agreement and some crucial decisions and practical steps.
Vi väntar på ett bindande avtal och en del avgörande beslut och praktiska steg.
The first is that we need to reach a legally binding agreement.
Den första är att vi behöver nå fram till ett rättsligt bindande avtal.
Our fundamental objective in Copenhagen is still to achieve a legally binding agreement.
Det grundläggande målet i Köpenhamn är fortfarande att nå ett rättsligt bindande avtal.

Eksempelsætninger "binding agreement" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is also the only binding international agreement for nuclear disarmament.
Det är också det enda bindande internationella avtalet för kärnvapennedrustning.
EnglishThe Commissioner also spoke of an ambitious, legally-binding agreement.
Kommissionsledamoten talade också om en ambitiös, rättsligt bindande överenskommelse.
EnglishA deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Ett avtal kan kanske nås, men det kommer inte att bli ett rättsligt bindande sådant.
EnglishIn their opinion, is ACTA a binding or a voluntary agreement?
Är Acta-avtalet enligt deras uppfattning ett bindande eller frivilligt avtal?
EnglishIt is crucial that the Copenhagen conference results in a politically binding agreement.
Det är absolut nödvändigt att Köpenhamnsmötet leder till en politiskt bindande överenskommelse.
EnglishHowever, even in Europe, we have come to realise that the famous binding agreement is not enough.
Även i EU har vi emellertid insett att det berömda bindande avtalet inte är tillräckligt.
EnglishIt is also the only binding international agreement for nuclear disarmament.
Icke-kärnvapenmakter förbinder sig att inte skaffa sig kärnvapen och kärnvapenmakterna lovar att avskaffa sina.
EnglishThis agreement is binding under international law.
Detta avtal är bindande under internationell rätt.
EnglishIn addition we must ensure the binding nature of any agreement, the assessment of results and possible penalties.
Dessutom måste man garantera avtalets förpliktande karaktär, bedömning av resultaten samt eventuella följder.
EnglishIt is also very important to encourage the European social partners to commit themselves to a binding agreement.
Jag anser det också vara viktigt att utvecklingen med Europeiska avtal mellan arbetsmarknadens parter går vidare.
EnglishI hope that before the summer holiday I will be able to submit a formal motion to make their agreement binding.
Jag hoppas att jag före sommaruppehållet kan lägga fram ett formellt förslag om att göra överenskommelsen bindande.
EnglishI am pleased that Minister Carlgren also spoke of a binding decision and a binding international agreement.
Det gläder mig att minister Andreas Carlgren också talade om ett bindande beslut och ett bindande internationellt avtal.
EnglishHow will the Spanish Presidency and the Commission pave the way for a binding climate agreement in Mexico?
Hur kommer det spanska ordförandeskapet och kommissionen att skapa förutsättningar för ett bindande klimatavtal i Mexiko?
EnglishMr President, I think that today we have seen how without the EU we should have not reached this binding agreement.
Herr ordförande! Jag tycker att vi här i dag kan konstatera att utan EU skulle inte detta permanenta avtal ha åstadkommits.
EnglishThe United States has agreed on a binding international agreement and by doing so they have understood the need for legal certainty.
Förenta staterna har godkänt ett bindande internationellt avtal och därigenom har de förstått behovet av rättssäkerhet.
EnglishIt is very important that an ambitious and legally binding agreement on climate change is reached at the Copenhagen conference.
Det är mycket viktigt att nå en långtgående och rättsligt bindande överenskommelse om klimatförändringarna vid Köpenhamnskonferensen.
EnglishIt is a way of combining conditionality with our various means of exerting pressure within the framework of a legally binding agreement.
Detta är ett sätt att förena konditionalitet med våra olika påtryckningsmedel inom ramen för en juridiskt bindande överenskommelse.
English(PT) Madam President, Mr Carlgren, Commissioner, it is crucial that Copenhagen results in a binding political agreement.
(PT) Fru talman, herr Carlgren, herr kommissionsledamot! Det är viktigt att Köpenhamnskonferensen resulterar i en bindande politisk överenskommelse.
EnglishMoreover, it must not be possible to undermine or call into question the binding nature of this agreement that will be reached.
Det får inte gå att undergräva eller ifrågasätta den bindande karaktären i det avtal som ska nås. Vi kan inte skjuta upp besluten för alltid.
EnglishCancún must signify a global, legally binding agreement, which will help maintain global warming below two degrees Celsius.
Cancúnmötet bör leda till en globalt, juridiskt bindande överenskommelse som kan göra det möjligt att tydligt begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 °C.