Engelsk-svensk oversættelse af "binge drinking"

EN

"binge drinking" svensk oversættelse

EN binge drinking
volume_up
{substantiv}

binge drinking

Lignende oversættelser "binge drinking" på svensk

binge substantiv
Swedish
drinking substantiv
to drink verbum
drink substantiv

Eksempelsætninger "binge drinking" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTo try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.
Det handlar om att försöka ta itu med omåttlig och överdriven konsumtion bland ungdomar.
EnglishThere is now binge-drinking in Spain, which used to be a north-western European problem.
Numera förekommer berusningsdrickande i Spanien, något som tidigare var ett problem i nordvästra Europa.
EnglishBinge drinking in particular, where you literally drank yourself under the table, seemed to be popular.
Så kallad binge drinking, när man bokstavligen dricker sig redlös, verkade vara särskilt populärt.
EnglishBinge drinking is increasing amongst young people and it is important that we tackle this development effectively.
Berusningsdrickandet ökar bland ungdomar, och det är viktigt att vi hanterar denna utveckling på ett effektivt sätt.
EnglishScotland, which I represent in this Parliament, has the highest rate of binge drinking amongst 15-year-olds.
Skottland, som jag företräder i det här parlamentet, uppvisar den högsta siffran av omåttlig alkoholkonsumtion bland 15-åringar.
EnglishAll these problems and even issues relating to obesity and binge drinking have links with a long-hours culture.
Alla dessa problem och även frågor om fetma och överdriven alkoholkonsumtion står i samband med en kultur med långa arbetstider.
EnglishIn Austria, a rare - or not so rare - phenomenon has emerged among young people, namely that of 'binge drinking'.
I Österrike har en sällsynt - eller kanske inte så sällsynt - företeelse dykt upp bland ungdomar, nämligen ”berusningsdrickande”.
EnglishMore research is needed into the nature, scale and causes of this growing trend in binge drinking by children and adolescents.
Det behövs mer forskning om arten och omfattningen av samt orsakerna till den växande trenden med omåttlig alkoholkonsumtion bland barn och ungdomar.
EnglishBinge drinking is now a main concern regarding young people, but drink-driving is also one of the highest causes of deaths among young people.
Det är i dag ett stort problem att ungdomar dricker sig berusade, men rattonykterhet är också en av de främsta dödsorsakerna bland unga.
EnglishAt the present time, we are witnessing increasing regular consumption of alcohol and an increasing amount of 'binge-drinking' among young people in certain Member States.
Vi ser i dag en ökande regelbunden alkoholkonsumtion samt ökande intensivkonsumtion bland unga människor i vissa medlemsstater.
EnglishIn conclusion, the need for joint action on education and research is critical in the fight against binge drinking by children and adolescents.
Slutligen är behovet av gemensamma insatser i fråga om utbildning och forskning av avgörande betydelse i kampen mot barns och ungdomars omåttliga alkoholkonsumtion.
EnglishOf course, to tackle under-age and binge drinking effectively, national governments must also focus on the consumer through changing attitudes towards alcohol.
För att effektivt kunna ta itu med minderårigas drickande och berusningsdrickande måste de nationella regeringarna givetvis också fokusera på konsumenten och ändra inställningen till alkohol.
EnglishThe globalisation of the alcoholic drinks market and the increase in binge drinking across the EU is a phenomenon that politicians and health bodies alike are trying to grapple with.
Globaliseringen av marknaden för alkoholhaltiga drycker och det ökade berusningsdrickandet i hela EU är företeelser som både politiker och hälsoorgan försöker ta itu med.