Engelsk-svensk oversættelse af "bio energy"

EN

"bio energy" svensk oversættelse

volume_up
bio energy {substantiv}

EN bio energy
volume_up
{substantiv}

1. økologi

bio energy
volume_up
bioenergi {fæl.køn}
Bio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bioenergi, solenergi och vindkraft måste vara stommen i detta.
At the same time, the promotion of bio-energy must not lead to distortions of competition.
Samtidigt får inte främjandet av bioenergi leda till att konkurrensen snedvrids.
The sugar reform has now made sugar beet eligible for all bio-energy support schemes.
Genom sockerreformen har nu sockerbetor blivit stödberättigade i alla stödsystem för bioenergi.

Lignende oversættelser "bio energy" på svensk

energy substantiv

Eksempelsætninger "bio energy" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWebfinanser: Bio4Energy start graduate school with a focus on networking
Webfinanser: Bio4Energy startar forskarskola med fokus på nätverkande
EnglishOne example of this is the bio-energy resources of the Nordic regions and their effective exploitation.
Ett exempel är bioenergiresurserna i de nordliga områdena och en effektivare utnyttjning av dem.
EnglishThe start of Bio4Energy graduate go on Tuesday.
Startskottet för Bio4Energy forskarskola går på tisdag.
EnglishA new graduate school has recently started within the framework of the government-designated strategic researchproject Bio4Energy.
En ny forskarskola har nyligen startat inom ramen för det av regeringen utpekade strategiska forskningsprojektet Bio4Energy.
EnglishVR, Formas, SSF, VINNOVA, KAW, Boliden Mineral, LKAB, MII, Energy Agency, SIDA, the Kempe Foundations, Camm and Bio4Energy.
VR, Formas, SSF, VINNOVA, KAW, Boliden Mineral, LKAB, Jernkontoret,   Energimyndigheten, SIDA, Kempestiftelserna, CAMM och Bio4Energy.
EnglishOne thing I would say to Mr Tabajdi is that we do not need a directive specifically for bio-energy: it can be encompassed in a renewable energy directive.
En sak som jag vill säga till Csaba Tabajdi är att vi inte behöver något specifikt bioenergidirektiv: det kan omfattas av ett direktiv för förnybar energi.
EnglishWhereas solar energy could be a solution in one region it is less viable in another, where perhaps water power or bio- energy would be more appropriate.
När solenergi skulle kunna vara en möjlighet i ett land, är det mindre gångbart i ett annat, där i stället kanske vattenkraft och biobränslen skulle vara den stora möjligheten.
EnglishI think that this House in particular and the Commission, and Europe in general, ran away from parts of bio-energy when we had the food price hikes of 2007 and 2008.
Jag anser att särskilt Europaparlamentet och även kommissionen, och EU i allmänhet, delvis sprang ifrån bioenergin när livsmedelspriserna ökade under 2007 och 2008.
EnglishWe speak of energy efficiency, of carbon capture, nuclear energy, bio-fuels, solar energy, and we speak inclusively of energy efficiency as the cheapest way to reduce emissions.
Vi talar om energieffektivitet, om avskiljning av koldioxid, kärnenergi, biobränslen, solenergi, och vi talar om energieffektivitet som det billigaste sättet att minska utsläppen.
EnglishNow we focus on the students in Bio4Energy, but we'll see if we think there are any advantages to expand cooperation with other graduate schools and universities, says Ulrika Rova.
Nu fokuserar vi på doktoranderna i Bio4Energy, men vi ska se om vi tror att det finns fördelar med att utöka samarbetet med andra forskarskolor och andra universitet, säger Ulrika Rova.