Engelsk-svensk oversættelse af "bloom"

EN

"bloom" svensk oversættelse

volume_up
bloom {substantiv}

EN bloom
volume_up
{substantiv}

1. generel

bloom (også: coat, occupancy, plaque)
volume_up
beläggning {fæl.køn}
bloom (også: blossom, flower, flowering)
volume_up
blomning {fæl.køn}
bloom (også: prosperity)
volume_up
blomstring {fæl.køn}
bloom (også: efflorescence)
volume_up
blomstring {fæl.køn} [figur.]
bloom
volume_up
blomstringstid {fæl.køn} [figur.]
bloom

2. botanik

bloom
volume_up
blomma {fæl.køn}
In the words of a dead Chinese philosopher: ' We have seen a hundred flowers bloom' .
För att använda en död kinesisk filosofs ord: " Vi har sett hundra blommor blomma."
For the EIT to bloom, all the climatic conditions have to be right.
För att få EIT att blomma ut måste alla klimatförhållanden vara rätt.
Well, let 27 flowers - at least - bloom in the European Union, but let them bloom separately.
Ja, låt i alla fall 27 blommor blomma i EU, men låt dem blomma separat.
bloom
bloom

Eksempelsætninger "bloom" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Vi har fattat ett demokratiskt beslut om att du ska lämna kammaren, Godfrey Bloom.
English(PT) Madam President, Mr Bloom, do you know what the United Kingdom's problem is?
(PT) Fru talman! Godfrey Bloom, vet du vilket Storbritanniens problem är?
EnglishThe President said this was unacceptable and invited Mr Bloom to apologise.
Talmannen sade att detta var oacceptabelt och uppmanade Godfrey Bloom att be om ursäkt.
EnglishMr Bloom, on behalf of the UK Independence Party, does not represent the British people.
Godfrey Bloom, UK Independence Party, företräder inte det brittiska folket.
EnglishMr Bloom, I cannot say anything about the circumstances to which you are referring.
Herr Bloom! Jag kan inte yttra mig om de omständigheter som ni avser.
EnglishMr Bloom, I am sorry but I am not taking any points of order on this.
Herr Bloom! Jag är ledsen, men jag beviljar inga ordningsfrågor om detta.
EnglishI think Mr Bloom should apologise to all those people that he has insulted.
Jag tycker att Godfrey Bloom borde framföra en ursäkt till alla de personer som han har förolämpat.
EnglishMr President, I would like to ask Mr Bloom just how his diatribe was received at Cambridge.
(EN) Herr talman! Jag skulle vilja fråga Godfrey Bloom hur hans kritik togs emot i Cambridge.
EnglishIn the case of Mr Bloom, his intervention was so male, that it was difficult to agree with.
När det gäller Godfrey Bloom var hans inlägg så manligt att det var svårt att hålla med honom.
EnglishMr Bloom said to Mr Schulz: 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer'.
Godfrey Bloom sade till Martin Schulz: ”Ein Volk, ein Reich, ein Führer”.
English(Mr Farage, Mr Agnew and Mr Bloom held up small Union Jacks)
(Nigel Farage, John Stuart Agnew och Godfrey Bloom håller upp små brittiska flaggor.)
EnglishThose who wish Mr Bloom to stay please raise your hands.
Kan de som vill att herr Bloom ska stanna vara vänliga att räcka upp händerna?
EnglishThis year the bloom of toxic algae covers an area which is twice as large as the whole of Belgium.
Den giftiga algblomningen täcker i år ett område som är dubbelt så stort som hela Belgien.
English(FR) Madam President, Mr Tarabella, I made no mention of Mr Bloom!
(FR) Fru talman! Marc Tarabella, jag har inte nämnt Godfrey Bloom!
EnglishI wonder if Mr Bloom would like to tell the House the difference between climate and weather.
Jag undrar om Godfrey Bloom kan förklara för kammaren vad skillnaden mellan klimat och väder är.
English(FR) (addressing Mr Bloom) I cannot accept what you said.
(FR) (riktar sig till Godfrey Bloom) Jag kan inte acceptera det du sade.
EnglishI do not know whether any of you have seen the algal bloom in this large, previously healthy, inland sea.
Jag vet inte om någon av er har sett algblomningen i detta stora förut friska innanhav.
EnglishWhen I heard Mr Bloom, I was really upset.
(EN) När jag lyssnade på Godfrey Bloom blev jag verkligen upprörd.
EnglishIs it the wish of the House that Mr Bloom should leave?
Är det kammarens mening att herr Bloom ska gå ut?
English(FR) Mr President, if I may, what I said this morning is that Mr Bloom has behaved unacceptably.
(FR) Herr talman! Om jag får säga en sak så sade jag i förmiddags att Godfrey Bloom uppförde sig på ett oacceptabelt sätt.