Engelsk-svensk oversættelse af "to book in"

EN

"to book in" svensk oversættelse

EN to book in
volume_up
{verbum}

I think that too many people think that growth is something that you can simply write in a book and it just happens.
Jag tror att det ändå är allt för många människor som tror att tillväxt är något som man bara kan skriva in i en bok och att det då kommer av sig självt.
to book in (også: to register, to check in)
to book in
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
You can also contact us and book your department or a small group.
Du kan också kontakta oss och och boka in din avdelning eller en mindre grupp.

Lignende oversættelser "to book in" på svensk

book substantiv
to book verbum
in adjektiv
in præposition

Eksempelsætninger "to book in" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn this book you will find four pillars to guide product development processes.
In this book you will find four pillars to guide product development processes.
EnglishThe Commission does not need to use the book as a means of recovering its costs.
Kommissionen behöver inte använda boken som ett medel för att tjäna in kostnaderna.
EnglishWhen ODBC or the address book driver is accessed the Data Source dialog opens.
Vid åtkomst till ODBC eller adressboksdrivrutinen öppnas dialogrutan Datakälla.
EnglishThe Netherlands has published a book about human rights, and that is important.
Nederländerna har givit ut en bok om de mänskliga rättigheterna och det är viktigt.
EnglishI refer here to Michael Polyanis's great book on " The Great Transformation '.
Jag hänvisar här bara till Michael Polanyis stora bok om The Great Transformation.
EnglishI have published it in consolidated form, but I can by no means recommend the book.
Jag har givit ut det i konsoliderad form, men kan absolut inte rekommendera boken.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Vi känner alla till problemet med falska företagskataloger, som är utbrett i Europa.
EnglishIn the supervisory architecture, we have taken a big step towards a common rule book.
Inom övervakningsstrukturen har vi tagit ett stort steg mot en gemensam regelbok.
EnglishYour new Account will not include your old bookmarks, address book, or mail messages.
Det nya kontot kommer inte att innehålla gamla bokmärken, adressbok eller e-post.
EnglishI refer here to Michael Polyanis's great book on "The Great Transformation' .
Jag hänvisar här bara till Michael Polanyis stora bok om The Great Transformation .
EnglishI think that fixed book prices are exactly the right instrument in this case.
Jag tror att just det fasta bokpriset skulle vara ett bra instrument för det.
EnglishIt's a book on culture, and, as you can see, culture is rapidly drifting around.
Det är en bok om kultur, och, som ni kan se, glider kultur snabbt omkring.
EnglishYou should read the book by Richard Florida in which he reflects on this situation.
Ni borde läsa Richard Floridas bok där han reflekterar över denna situation.
EnglishA traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
Den traditionella boken är en integrerad del av vår kultur precis som teater och konst.
EnglishOpening your cheque book and asking how much is not my idea of negotiation.
Att öppna checkhäftet och fråga hur mycket är inte min uppfattning om förhandling.
EnglishI recently hosted the launch of a book providing 12 000 patients' testimonials.
Nyligen stod jag värd för lanseringen av en bok med 12 000 vittnesbörd från patienter.
EnglishWe have committees for this purpose, and sometimes reading a good book has its uses.
Vi har utskott för detta, och många gånger är det också nyttigt att läsa en god bok.
EnglishRemember that the book must have arrived to the library at the return date.
Kom ihåg att boken ska vara oss tillhanda senast dagen för återlämningsdatum.
EnglishHe came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
Han har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".
EnglishIn the Table box, select the database table you want to use as address book.
I fältet Tabell väljer du databastabellen som du vill använda som adressbok.