Engelsk-svensk oversættelse af "boredom"

EN

"boredom" svensk oversættelse

volume_up
boredom {substantiv}

EN boredom
volume_up
{substantiv}

boredom (også: aridity, ennui, loathing, tedium)
volume_up
leda {fæl.køn}
boredom (også: loathing)
boredom (også: bind, ennui, tediousness, tedium)
volume_up
tråkighet {fæl.køn}
boredom (også: ennui, regret, tedium)
volume_up
ledsnad {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "boredom":

boredom

Eksempelsætninger "boredom" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe culture of prevention must be insistent, to the point of boredom.
Det förebyggande arbetet måste vara ihärdigt, t.o.m. tråkigt.
EnglishWe are not doing this to avoid boredom or because we do not know how to spend the day.
Vi gör det inte för att vi annars skulle ha långtråkigt och inte visste hur vi skulle kunna tillbringa dagen.
EnglishThis would be the best way to make European democracy visible and to awaken ourselves from the current lethargy and boredom.
Det vore det bästa sättet att synliggöra EU-demokratin och väcka oss själva ur den nuvarande håglösheten och tristessen.
EnglishThis is because a great deal of money is at stake, which is a charge on boredom and loneliness for billions of the planet's inhabitants.
Det beror på att det står stora penningsummor på spel, som härrör från de miljarder människor här på jorden som har tråkigt och känner sig ensamma.
EnglishIt would not be understandable if it were otherwise, but it is precisely that which makes collaboration interesting and preserves us from boredom.
Det skulle också vara underligt om det vore på något annat sätt, för det är just det som gör samarbetet intressant och garanterar att vi slipper ha långtråkigt.
EnglishBoredom begins to be very aversive and apathy becomes very negative: you don't feel that you're doing anything, you don't use your skills, there's no challenge.
Tristess är väsentligt sämre och apati är riktigt negativt ... man känner inte att man utför någonting, man använder inte sina färdigheter, det finns ingen utmaning.