Engelsk-svensk oversættelse af "bow"

EN

"bow" svensk oversættelse

volume_up
bow {substantiv}

EN bow
volume_up
{substantiv}

1. generel

bow (også: arc, arch, frame, tie)
volume_up
båge {fæl.køn}
Your approach to the difficulties arising has demonstrated how, although outwardly frozen, you actually have within you a bow of burning gold and the arrows of desire to take decisions.
Er inställning till de svårigheter som uppstår har visat att ni, även om ni fryser utvändigt, inom er bär på en båge av brinnande guld och pilar som uttrycker er önskan att fatta beslut.
bow (også: bun, knot, node, bowknot)
volume_up
knut {fæl.køn}
bow (også: bow tie, favor, knot, ribbon)
volume_up
rosett {fæl.køn}
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Om man drar i tamparna vid knopens bas, ser man att rosetten kommer lägga sig längs skons långsida.
bow (også: duck)
volume_up
bockning {fæl.køn}
bow
volume_up
pilbåge {fæl.køn}
bow
volume_up
stråke {fæl.køn}
volume_up
böjning {fæl.køn}
bow
volume_up
bugning {fæl.køn}
So as he comes up from his first bow he says, "My Lord, I'm so happy to see you, but where have you been for 12 years?
Så när han kommer upp från sin för bugning så säger han, "Min herre, Jag är så glad att se dig, men var har du varit de senaste 12 åren?
bow (også: crook, curl, curvature, sweep)
volume_up
krökning {fæl.køn}
bow
volume_up
stäv {fæl.køn}
bow (også: header)
volume_up
nickning {fæl.køn}

2. nautik

bow (også: head)
volume_up
bog {fæl.køn}

3. nautik: "of a ship"

bow
volume_up
för {fæl.køn} (på båt)
Det syriska folket kommer inte att vika sig för stridsvagnar.
I will be in a minority of one, and bow to the majority.
Då böjer jag mig som individ för denna majoritet.
Why do we bow to the pressure of the lobby industry?
Varför böjer vi oss för påtryckningarna från industrilobbyn?

Eksempelsætninger "bow" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishStyle makes you think of the bow tie he might have worn or the suit he was wearing.
Stil får en att tänka på flugan som han kanske hade på sig eller kostymen han bar.
EnglishLadies and gentlemen, many of you are wearing the little red bow at this time.
Mina damer och herrar! Många av er bär det lilla rosa bandet i dessa dagar.
EnglishI wholly subscribe to that view and bow my head in memory of the victims.
Jag stödjer helhjärtat denna åsikt och sänker mitt huvud till minne av offren.
EnglishI bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
Jag värdesätter verkligen andras kunskap om detta avtals teknikaliteter.
EnglishFor every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.
Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.
EnglishWe remember the victims of fascism and bow our heads in memory of the combatants who died.
Vi minns fascismens offer, sänker huvudet och minns dem som dog i striderna.
EnglishWill it persist in its attitude or will it bow to the wishes of the budgetary authority?
Kommer den att framhärda i sin hållning, eller kommer den att hörsamma budgetmyndighetens önskemål?
EnglishNeither should the female dominated sectors have to bow to excessive economic pressure.
Inte heller ska kvinnodominerade sektorer behöva underkasta sig alltför stora ekonomiska påfrestningar.
EnglishAnd you shall know that God is God and bow down to his will.
Och du skall veta att Gud är Gud och du ska underkasta dig hans vilja.
EnglishThe world does not have to bow down to one language and one culture.
Världen behöver inte underkasta sig ett språk och en kultur.
EnglishI do not, however, want us to bow down to any such idols.
Jag vill dock inte att vi skall falla på knä inför några slags föreställningar av den typen.
EnglishThe European Union should put its trust in the Poles concerned and not bow to pressure from lobby groups.
Europeiska unionen bör lita på berörda polacker och inte låta sig påverkas av lobbygrupper.
EnglishI, who have denied the gods of Egypt, bow before you now.
Jag, som har förnekat Egyptens gudar, underkastar mig nu dig.
EnglishWe did not simply bow to the fact that there was already a prior understanding between the Commission and the Council.
Vi nöjde oss helt enkelt inte med att kommissionen och rådet redan förstod varandra.
EnglishJosé Javier Múgica Astibia always stood up for freedom and democracy and he refused to bow down to terror.
José Javier Múgica Astibia försvarade alltid friheten och demokratin, och vägrade tiga inför terrorn.
EnglishNothing of this Earth can make me bow to you, Moses.
lngenting på jorden kan få mig att underkasta mig dig, Mose.
EnglishMadam President, I bow to the expertise of others in this area, particularly Geoffrey Van Orden's comments.
(EN) Fru talman! Jag bugar inför andras kompetens på området, framför allt Geoffrey Van Ordens kommentarer.
EnglishIf you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Om man drar i tamparna vid knopens bas, ser man att rosetten kommer lägga sig längs skons långsida.
EnglishI will gladly bow to superior wisdom.
Jag förmodar att så är fallet, bland så mycken sakkunskap.
EnglishParis is anyone's equal with a cestus, bow and javelin.