Engelsk-svensk oversættelse af "chain"

EN

"chain" svensk oversættelse

volume_up
chain {substantiv}

EN chain
volume_up
{substantiv}

1. generel

chain (også: circuit, range, string)
volume_up
kedja {fæl.køn}
A chain of consequences follows if you give people what they want.
Men önskemål som man en gång legitimerat utlöser en kedja av följdverkningar.
If the chain is broken, we risk seriously compromising safety.
Om man bryter denna kedja innebär det att man riskerar allvarliga angrepp på säkerheten.
We have inherited a chain with many links and with large gaps between each link and the next.
Vi har fått en kedja med många länkar och med stora avstånd mellan varje länk.
chain (også: hawser)
volume_up
kätting {fæl.køn}
chain
volume_up
varp {fæl.køn}
volume_up
affärskedja {fæl.køn}
I can assure you that any commercial chain in Britain that caused miscarriages and disability would soon find itself in the law courts.
Jag kan försäkra er att varje affärskedja i Förenade kungariket som orsakade missfall och funktionshinder snart skulle hamna inför domstol.

2. "real estate"

chain
volume_up
flyttkedja {fæl.køn}

3. nautik

chain

Eksempelsætninger "chain" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnimals which die on farm are in any case excluded from the food and feed chain.
Djur som dör på gårdar undantas i alla händelser från livsmedels- och foderkedjan.
EnglishPart 1 concerns the Clean Development Mechanism (CDM) projects in the chain.
Del ett rör projekt som innefattar mekanismen för ren utveckling (CDM) i kedjan.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
. Jag har förstått att dessa djur normalt avlägsnas från livsmedelskedjan.
EnglishFortunately, integral chain control (ICC) is already well-known in many countries.
Integrerad kedjeövervakning är lyckligtvis redan ett begrepp i flera länder.
EnglishThey do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
De bryts inte ned utan de ackumuleras i vår kropp och i hela näringskedjan.
EnglishIt means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
Det innebär nämligen att EU: s legitimitetskedja har brustit för länge sedan.
EnglishWork needs to be done at the start of the product chain where this happens.
Åtgärderna måste vidtas i början av produktionskedjan där problemen inträffar.
EnglishIt is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
Det är ett relativt enkelt sätt att hålla klonade djur utanför livsmedelskedjan.
EnglishThe adoption of a 'production chain' approach seems to be central to that purpose.
Antagandet av begreppet " produktionsled" verkar därför vara grundläggande.
EnglishThe adoption of a 'production chain ' approach seems to be central to that purpose.
Antagandet av begreppet " produktionsled " verkar därför vara grundläggande.
EnglishCounterfeiting in the illegal distribution chain is a matter for the police.
Varumärkesförfalskningar i den olagliga distributionskedjan är en fråga för polisen.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Jag har förstått att dessa djur normalt avlägsnas från livsmedelskedjan.
EnglishThe contamination of the food chain in the areas directly affected was long term.
Livsmedelskedjan i de direkt drabbade områdena förorenades på lång sikt.
EnglishBut perhaps one of the most crucial issues is the whole area of the food chain.
Men kanske är en av de mest avgörande frågorna hela det område som rör livsmedelskedjan.
EnglishDilution does not reduce the overall load of contamination in the food and feed chain.
Utspädning minskar inte den totala föroreningsgraden i livsmedels- och foderkedjan.
EnglishWhat is to be done with the dangerous substances which we remove from the food chain?
Vad kommer att hända med de farliga ämnen som vi lyfter ut ur näringskedjan?
EnglishRetailers and others in the supply chain are expected to absorb the duties.
Återförsäljare och övriga i leverantörskedjan förväntas absorbera tullarna.
EnglishMercury thereby enters the food chain, mainly into fish, and then us human beings.
På så sätt kommer kvicksilvret in i livsmedelskedjan, först i fisk och sedan i människor.
EnglishWhat can we do for short sea shipping as a link in the intermodal chain?
Vad kan vi göra för närsjöfarten som led i kedjan av kombinerade transporter?
EnglishMaster in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)