EN circuit
volume_up
{substantiv}

1. generel

circuit (også: area, belt, branch, country)
There is also a circuit of counterfeit, fictitious medical opinions, which result in a threat to the life of the person accepting the pharmaceutical product.
Oavsett den nationella lagstiftningen på detta område anser jag att vi absolut måste vidta åtgärder även på gemenskapsnivå.
circuit (også: dock, revolution, round, tier)
If there is, the Americans come whistling past one lap of the circuit ahead of us whatever the event, to use a sports image.
Om de är det så kör de visslande förbi oss på Gud vet vilket varv för att uttrycka det i sporttermer.
circuit (også: chain, range, string)
volume_up
kedja {fæl.køn}
circuit (også: circle, circuitry, division, round)
volume_up
krets {fæl.køn}
a specific application, as opposed to a general purpose circuit,
applikation snarare än en krets för mer generella funktioner, som exempelvis en
En krets som är specialanpassad för att bearbeta digitala signaler
(Applause) And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
(Applåd) Och så fort grunderna sitter, så kan man bygga en aningen mer komplicerad krets.
circuit (også: circumference, compass, girth, perimeter)
volume_up
omkrets {fæl.køn}
circuit (også: run)
volume_up
rutt {fæl.køn}
circuit (også: circulation)
circuit
volume_up
domsaga {fæl.køn}
circuit (også: electric)
volume_up
strömkrets {fæl.køn}
circuit (også: circle, round)
volume_up
kretsgång {fæl.køn}
circuit
circuit
volume_up
turnéväg {fæl.køn}

2. sport

circuit
volume_up
racerbana {fæl.køn}

3. jura

circuit
volume_up
tingsresa {fæl.køn}

4. IT

circuit
volume_up
krets {fæl.køn}
a specific application, as opposed to a general purpose circuit,
applikation snarare än en krets för mer generella funktioner, som exempelvis en
En krets som är specialanpassad för att bearbeta digitala signaler
(Applause) And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
(Applåd) Och så fort grunderna sitter, så kan man bygga en aningen mer komplicerad krets.

Synonymer (engelsk) for "circuit":

circuit

Eksempelsætninger "circuit" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBut if any of you have studied electrical engineering, we can also create a short circuit.
Men om några av er har pluggat elektroteknik, vi kan också skapa en kortslutning.
EnglishThat pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.
Pulsen tvingar strömbrytaren att stänga av huvuddatorn i 30 sekunder.
English'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit
Det är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
EnglishNot only do they suppress the dopamine circuit, but they kill the sex drive.
Inte bara hämmar medicinerna dopaminkretsen, de dödar även sexlusten.
English'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit.'
Det är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
EnglishThis is a dangerous short-circuit for the principle of continuity of power.
Det är en farlig genväg för principen om statsmaktens kontinuitet.
EnglishMonitoring the money circuit is bound to make it more difficult to avoid arms trade regulations.
Kontroll av penningflödet gör det klart svårare att kringgå föreskrifterna för vapenhandeln.
EnglishAnd by raising levels of serotonin, you suppress the dopamine circuit.
Och genom att höja serotoninnivåerna hämmar du dopaminkretsen.
EnglishWhen you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
När man bygger en bana måste man hålla sig till ritningen.
EnglishAnd then four lights, with switches, and even a circuit breaker, modeled after an electric bell.
Och sedan fyra glödlampor, med brytare, och även en huvudbrytare, utformad efter en mätartavla.
EnglishIt is the very safety of the small circuit systems that makes them a very interesting concept for the future.
Just säkerheten för de små kretsloppen är en mycket intressant princip för framtiden.
EnglishOne tonne of circuit boards contains 200 grams of gold, while one tonne of ore contains only 2 grams of gold.
Ett ton kretskort innehåller 200 gram guld, medan ett ton malm bara innehåller 2 gram guld.
EnglishI myself participated in the work on the Spanish law on closed-circuit television cameras in public places.
Jag deltog själv i arbetet med den spanska lagen om övervakningskameror på offentliga platser.
EnglishIt has links with drug dealing, and the black market circuit.
Den har utlöpare i narkotikahandeln, i svartarbetsområdet.
EnglishMr President, as you know, the European Union is one of the key players in the world's relief circuit.
Som ni vet herr talman, är Europeiska unionen en av huvudaktörerna på den internationella biståndsarenan.
EnglishSo as you can see here, this is a, eleven-inch diameter circuit board. ~~~ These blocks represent LEDs.
Som ni kan se när disken roterar kring denna axeln kommer det att skapa en skiva av ljus som vi kan kontrollera.
EnglishEnergy transportation circuit security; 5.
Säkerhet beträffande energikretsar för överföring av energi.
EnglishAfter all, if one wanted better food, there was a separate distribution circuit for those in a higher income bracket.
Den som ville ha bättre livsmedel kunde ju alltid anlita en särskild distributionskedja för höginkomsttagare.
EnglishIt is predictable that such a large-scale and centralised distribution circuit will attract the attention of fraudsters.
Det är förutsägbart att en så storskalig och centraliserad utdelningskrets drar åt sig bedragares intresse.
EnglishThis circuit participates in the early stages of information processing in the visual system.
Vi hoppas att de kunskaper vi får om hur nervceller pratar med varandra kan ge bättre läkemedel mot epilepsi och andra sjukdomar som drabbar hjärnan.