Engelsk-svensk oversættelse af "to circumscribe"

EN

"to circumscribe" svensk oversættelse

EN

to circumscribe [circumscribed|circumscribed] {verbum}

volume_up
1. generel
The Charter now provides a mechanism to circumscribe or override these rights, without even pretending to offer any new ones.
Genom stadgan skapas nu en mekanism för att begränsa eller åsidosätta dessa rättigheter, utan att ens göra anspråk på att erbjuda några nya.
Secondly, it is no longer possible to circumscribe negotiation to just a few participants, the Union and its friends, the United States and the Cairns group.
Och det är inte längre möjligt att begränsa förhandlingen till några få aktörer, såsom unionen och dess vänner, Förenta staterna och Cairns-gruppen.
to circumscribe
2. business
to circumscribe (også: to curtail, to restrict)

Eksempelsætninger "to circumscribe" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI think that these and many others are our priorities which circumscribe a Herculean task.
Dessa, och många andra, är våra prioriteringar i denna gigantiska uppgift.
EnglishIt is therefore necessary to circumscribe market forces.
Det behövs därför en begränsning av den fria marknadsfunktionen.
EnglishAt the end of the day, we will have no choice but to deal with this knowledge in a responsible manner by trying to circumscribe it.
Vi blir i slutändan tvungna att på ett ansvarsfullt sätt hantera denna kunskap på så sätt att vi försöker att avgränsa det.
EnglishBut practical experience has shown me that at the end of the day, it will probably not be possible to do a great deal more than simply circumscribe everything.
Men den praktiska erfarenheten visar mig att man i slutändan kanske inte kan göra mer än att helt enkelt avgränsa detta.
EnglishContrary to these wild claims, the regulation does not circumscribe a Member State's right to refuse to countenance embryo, stem-cell-based therapies.
Tvärtemot dessa befängda påståenden leder inte förordningen till att medlemsstaternas rätt att vägra att godta embryonala, stamcellsbaserade behandlingsformer begränsas.
EnglishIt started with an initiative that in its entirety openly challenges the United Nations conventions and their framework, although it then tries to circumscribe its aims.
Den började med ett initiativ som i sin helhet innebär en frontal utmaning mot FN-konventionerna och deras ram, även om den sedan har begränsat sitt mål.