Engelsk-svensk oversættelse af "clock"

EN

"clock" svensk oversættelse

volume_up
clock {substantiv}

EN clock
volume_up
{substantiv}

1. generel

clock (også: timepiece)
We watched them, Michèle Rivasi and I, coming out of their tents at 6 o'clock in the morning shining like a shilling and with their children washed.
Vi såg dem, Michèle Rivasi och jag, när de kom ut ur sina tält klockan sex på morgonen, skinande rena och med rena och prydliga barn.
clock (også: bell, watch)
volume_up
klocka {fæl.køn}
Flying back and forth between time zones messes with their biological clock.
Allt flygande mellan tidszonerna stör deras biologiska klocka.
And that uncompassionate clock has just showed me that it's all over.
Och denna icke medkänsliga klocka har just visat mig att det börjar närma sig slutet.
The third thing I learned -- and this is as your mental clock starts going, "15, 14, 13."
Den tredje saken jag lärde mig -- och detta när ens inre klocka räknar ner. ~~~ "15, 14, 13."
clock (også: barometer, indicator, register, meter)
volume_up
mätare {fæl.køn}
clock (også: stopwatch)
clock (også: meter)
volume_up
taxameter {fæl.køn}

2. "face"

clock
volume_up
nylle {n} [slang] (ansikte)

3. hverdags

clock

Synonymer (engelsk) for "clock":

clock
English

Eksempelsætninger "clock" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
Vi kan inte vrida tillbaka klockan, och EU är en förebild för övriga världen.
EnglishSadly, the clock in Russia is now being turned back nearly to Soviet times.
Tyvärr håller klockan på att vridas tillbaka nästan till Sovjettiden i Ryssland.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o' clock.
Kommissionären har i alla fall meddelat att han stannar hos oss till kl. 20.00.
EnglishMr President, I hope that you will not need to watch the clock while I am speaking.
Herr ordförande! Jag hoppas att ni inte heller tittar på klockan när det gäller mig.
EnglishMr President, let me come back to a point we discussed at nine o'clock this morning.
Herr ordförande! Jag kommer tillbaka till något som vi diskuterade i morse kl. 9.00.
EnglishI wonder whether you could justify why you have decided to ignore the clock?
Jag undrar om ni kan förklara varför ni har beslutat att strunta i klockan?
EnglishThe deadline for submitting the relevant proposals was ten o'clock yesterday.
Fristen för ingivandet av ändringsförslag var satt till klockan tio i går.
EnglishI should like to request that we keep to a standard voting time, i.e. eleven o' clock.
Jag vill be er att vi behåller den fasta omröstningstiden, d.v.s. kl. 11.00.
EnglishWould you now please start the clock for my speech on discharge with regard to transport?
Vill ni nu vara så vänlig och starta klockan för mitt anförande om transport?
EnglishLadies and gentlemen, three weeks ago, I suggested that we stop the clock.
Mina damer och herrar! För tre veckor sedan föreslog jag att vi skulle stoppa klockan.
EnglishI can't see this clock and I can't see the timing, so holy God, woohoo!
Jag kan inte se den här klockan och jag kan inte se tiden så Gode Gud, tjoho!
EnglishThat is why - in spite of what the clock said - I did not use the gavel to stop you.
Så - trots att klockan meddelade tiden - slog inte jag till med klubban.
EnglishAnd now, when there is hardly any time left, we are negotiating with the clock stopped.
Och nu när vi knappt har någon tid kvar förhandlar vi med klockan avstängd.
EnglishNot surprisingly - looking at the clock - no one from the Council is to be seen.
Jag ser inte någon från rådet här, vilket vid denna tid på dygnet inte heller är så konstigt.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o ' clock.
Kommissionären har i alla fall meddelat att han stannar hos oss till kl.
EnglishIndeed, as you well know, when in the Chair, I am strict with the gavel but lax with the clock.
Ett ordförandeskap som ni vet är hårt med klubban, men mycket svagt med klockan.
English   Mr President, I should just like to point out that the clock says it is 6.56 p.m.
   – Herr talman! Jag skulle bara vilja påpeka att klockan är 18.56.
English   With an eye on the clock, Commissioner Verheugen has declined to speak again.
   Med tanke på vad klockan är, så har kommissionär Günter Verheugen avstått från att tala igen.
EnglishAny attempt to turn back the clock would result in a collapse that would affect every one of us.
En återgång till det gamla skulle innebära ett sammanbrott som drabbar oss alla!
EnglishIn any event, Mr President, the clock must not be turned back to a veto.
I varje fall, herr ordförande, får inte klockan vridas tillbaka i riktning mot ett veto.