Engelsk-svensk oversættelse af "cluster"

EN

"cluster" svensk oversættelse

volume_up
cluster {substantiv}

EN cluster
volume_up
{substantiv}

1. generel

cluster (også: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {fæl.køn}
Another cluster would be one that revised basic social structures; namely, the globalisation of commerce and communication.
En annan grupp utgörs av strukturomvandlingsprojekt, det vill säga globalisering av handel och kommunikation.
It comes in the wake of a cluster of similar murders, which some people are justifying in the name of protection from terrorism.
Det sker i kölvattnet av en grupp liknande mord som vissa människor rättfärdigar genom att hävda att de skyddar sig mot terrorism.
But when you see clusters of them, that's your signal.
Men när du ser dem i grupp, är det din signal.
volume_up
samling {fæl.køn}
Each local business listing on Google is in fact a giant 'cluster' of information that we get from a few different places: Yellow Pages, for example, as well as other third-party providers.
Företagsuppgifterna på Google är egentligen en samling med information som hämtats från olika platser, till exempel gula sidorna och andra externa leverantörer.
You can see collections and configurations of large and small cells in clusters and various places.
Man kan se samlingar och konfigurationer av stora och små celler i kluster och utspridda på olika ställen.
As a result of the change already under way, we should create a cluster of projects within the framework of the European Research Area, which would help develop content and the production of content.
Redan på grund av den pågående förändringen borde man inom ramarna för det europeiska forskningsområdet bilda en samling projekt, vilket främjar utvecklingen av innehåll och innehållsproduktion.
cluster (også: bunch, clump, group, huddle)
volume_up
klunga {fæl.køn}
In the past this was analysed in terms of Kondratiev waves, whereby key breakthroughs were found to be concentrated in clearly defined clusters.
Vi bör ställa generösa medel till förfogande för att säkerställa att klungor av detta slag än en gång bildas.
cluster (også: accumulation, buildup, congeries)
volume_up
anhopning {fæl.køn}
cluster (også: bunch, faggot, fagot)
volume_up
knippa {fæl.køn}
cluster
volume_up
klase {fæl.køn}

2. lingvistik

cluster
Under each cluster, there are two to five projects.
Under varje kluster ryms ett antal.
A commercial cluster that supports its members’ growth strategies in distance-spanning and mobile applications.
Ett kommersiellt kluster som stödjer sina medlemmars tillväxtstrategier när det gäller distansöverbryggande och mobila applikationer.
We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.
Vi har redan 2 000 kluster i EU och detta pilotprojekt måste utvecklas.

Synonymer (engelsk) for "cluster":

cluster

Eksempelsætninger "cluster" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt now transpires that the Dutch journalist was killed by a Russian cluster bomb.
Det visar sig nu att den nederländske journalisten dödades av en rysk klusterbomb.
EnglishThere are 34 countries which produce cluster bombs, including 13 EU Member States.
Det finns 34 länder som producerar klusterbomber, varav 13 är EU-medlemsstater.
EnglishBetween 5 and 40% of the submunitions of cluster bombs do not explode.
Mellan 5 och 40 procent av substridsdelarna från klusterbomber detonerar aldrig.
EnglishThe report calls for the inclusion of the peat industry in the forest cluster.
I betänkandet kräver man att torvindustrin skall ingå i skogsklustret.
EnglishUS aircraft dropped thousands of cluster bombs on Afghanistan and Iraq.
Amerikanska flygplan fällde tusentals splitterbomber i Afghanistan och Irak.
EnglishBoth sides have deployed cluster bombs in this conflict as well, which is unacceptable.
Båda sidor har dessutom använt klusterbomber i denna konflikt, vilket är oacceptabelt.
EnglishDoes the Council support efforts to introduce a new protocol dealing with cluster munitions?
Stödjer rådet insatser för att införa ett nytt protokoll om klusterammunition?
EnglishTherefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
Därför måste användning av klustervapen tydligt avvisas och förbjudas.
EnglishWorldwide, civilians constitute 98% of all recorded cluster bomb casualties.
Av alla rapporterade offer för klusterbomber över hela världen är 98 procent civilpersoner.
EnglishYet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States.
Men ännu chockerande är att klustervapen lagras i över 15 EU-medlemsstater.
EnglishOne way to eradicate this is to ensure that landmines and cluster bombs are not used.
Ett sätt att få bukt med detta är att se till att landminor och klusterbomber inte används.
EnglishNeed for the Convention on Cluster Munitions to come into effect before the end of 2008 (debate)
Konventionen mot klustervapen måste träda i kraft före slutet av 2008 (debatt)
EnglishAs many as 98% of the victims of cluster bombs are said to be civilians.
Så många som 98 procent av offren för klusterbomber sägs vara civila.
EnglishBanning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives.
Att förbjuda tillverkning, överföring och lagring av klustervapen skulle rädda många liv.
EnglishThere are at least 57 countries holding stocks of cluster munitions, 22 of which are in Europe.
Åtminstone 57 länder har lager med splitterbomber, varav 22 finns i Europa.
EnglishMy last words concern cluster bombs, because this was also mentioned.
Jag vill avsluta med några ord om klusterbomber eftersom det nämndes.
EnglishThe notorious cluster bombs and anti-personnel mines must be combated.
De ökända klusterbomberna och antipersonella minorna måste bekämpas.
EnglishFirstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect.
Det första problemet är att användningen av klusterbomber har en särskilt omänsklig aspekt.
EnglishEntry into force on 1 August 2010 of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU (
Ikraftträdande av konventionen om klustervapen den 1 augusti 2010 och EU:s roll (
English- Jelko Kacin and Johan Van Hecke, on behalf of the ALDE Group, on cluster munitions (B6-0112/2004);
- B6-0112/2004 av Jelko Kacin och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen om splitterbomber