Engelsk-svensk oversættelse af "to congregate"

EN

"to congregate" svensk oversættelse

EN to congregate
volume_up
[congregated|congregated] {verbum}

to congregate (også: to accumulate, to assemble, to convene, to draw)
When there are problems in Europe, people congregate in Brussels: more integration.
När det är problem i EU samlas folk i Bryssel: mer integration.
Let's see if they congregate around certain ideas.
Få se om de alla samlas runt ett antal idéer.
The soldiers ordered all men and boys between 15 and 55 to leave their homes and congregate at two locations in the camp.
Soldaterna befallde alla män och pojkar mellan 15 och 55 att lämna sina hem och samlas på två platser i lägret.

Eksempelsætninger "to congregate" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSurely the abolition of the right to congregate and the violent suppression of the mass demonstrations in Gothenburg and Genoa are acts of terrorism?
Är det då inte en terrorhandling att upphäva mötesfriheten och att med våld undertrycka massmötena i Göteborg och Genua?
EnglishAs one of the previous speakers rightly said, town centres are becoming places where drug addicts, criminals and migrants congregate.
Som en av de föregående talarna med rätta sa håller stadskärnorna på att bli samlingsplatser för narkotikamissbrukare, brottslingar och invandrare.
EnglishThe problem will only be solved if selectivity of fishing gears is increased or if fishing is reduced or prohibited in geographical areas in which small fish congregate.
Detta problem kommer endast att lösas om fiskeredskapens selektivitet ökas eller om fisket minskas eller förbjuds i geografiska områden med små fiskbestånd.