Engelsk-svensk oversættelse af "creek"

EN

"creek" svensk oversættelse

volume_up
creek {substantiv}

EN creek
volume_up
{substantiv}

creek (også: fleet)
volume_up
å {fæl.køn}
So a few years went by, and then we started the Hell Creek Project.
Så några år gick och sedan startade vi "Hell Creek-projektet".
Och då är vi i skit upp till knäna.
If the answer to the question about delivery is not a clear " yes ", the establishment of the fund will only be like crossing the creek to get wet feet.
Om svaret på frågan om leveranser inte är ett tydligt " ja ", så vore inrättandet av fonden bara som att gå över ån för att blöta ner fötterna.
creek (også: bourn, bourne, brook, rivulet)
volume_up
bäck {fæl.køn}
creek (også: brook)
volume_up
jokk {fæl.køn}

Synonymer (engelsk) for "creek":

creek
English

Eksempelsætninger "creek" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo a few years went by, and then we started the Hell Creek Project.
Så några år gick och sedan startade vi "Hell Creek-projektet".
EnglishHere is the accumulation at Biona Creek next to the L.A. airport.
Så här ser det ut vid Biona Creek vid flygplatsen.
EnglishMake it back to Halls Creek easy
Vi hinner lätt tillbaka till Halls Creek.
EnglishAnd then we're up shit creek.
EnglishSee you later Wolf Creek.
EnglishWolf Creek Crater!
EnglishIf the answer to the question about delivery is not a clear "yes", the establishment of the fund will only be like crossing the creek to get wet feet.
Om svaret på frågan om leveranser inte är ett tydligt "ja", så vore inrättandet av fonden bara som att gå över ån för att blöta ner fötterna.
EnglishThis will make it impossible to go back, and the day the single currency is up the creek the disaster will be complete, thanks to them.
Det blir då möjligt att ta ett steg tillbaka och den dag den gemensamma valutan befinner sig i en återvändsgränd blir katastrofen, tack vare dem, fullständig.
EnglishIf the answer to the question about delivery is not a clear " yes ", the establishment of the fund will only be like crossing the creek to get wet feet.
Om svaret på frågan om leveranser inte är ett tydligt " ja ", så vore inrättandet av fonden bara som att gå över ån för att blöta ner fötterna.
EnglishAnd the Hell Creek Project was this massive undertaking to get as many dinosaurs as we could possibly find, and hopefully find some dinosaurs that had more material in them.
Och "Hell Creek-projektet" var ett massivt företag att få tag på så många dionsaurier som vi någonsin kunde, och förhoppningsvis finna några dinosaurier som hade mer material i sig.
EnglishWe partnered with the Nature Conservancy for inmates at Stafford Creek Correctional Center to grow endangered prairie plants for restoration of relic prairie areas in Washington state.
Vi samarbetade med Naturvårdsmyndigheten med fångar vid Stafford Creek fånganstalt för att odla hotade prärieväxter till att återställa av ursprungliga prärieområden i delstaten Washington.