Engelsk-svensk oversættelse af "dent"

EN

"dent" svensk oversættelse

volume_up
dent {substantiv}
SV

"den" engelsk oversættelse

EN
EN

dent {substantiv}

volume_up
dent (også: boss, buckle, bulge, indent)
dent (også: belly)
dent (også: bruise, bulge, bump, lump)
SV

den {pronomen}

volume_up
den (også: det)
Den rådfrågade oss, den fortsätter att göra det, den gjorde det så sent som i går.
It consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
Å andra sidan agerade den ofta som om den vore den starka gentemot parlamentet.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
Den tog sitt ansvar då den presenterade förordningarna om den juridiska statusen.
It also took them when it presented regulations on the Pact on Stability and Growth.
den (også: det, denna, detta, dessa)
Kommer ni att återuppta den institutionella dynamiken, ge den en ny chans?
Will you revive the institutional dynamic, will you create that new chance?
Jag röstade för den bestämmelsen men den antogs inte och det beklagar jag.
I voted in favour of this provision, but it was not adopted, and I regret that.
Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.
I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.

Synonymer (engelsk) for "dent":

dent

Synonymer (svensk) for "den":

den
Swedish

Eksempelsætninger "dent" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English" You may show the dent of the top of the artist's buttocks, but neither cheek
" Man får visa bakdelens övre del, men inte artistens skinkor. "
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och vi vill inte förstöra det som ett resultat av det här.
EnglishIt is important that future changes do not dent foreign investor interest in Lithuania.
Det är viktigt att framtida ändringar inte försvagar utländska investerares intresse för Litauen.
EnglishHarvey Dent, once Gotham's District Attorney...... was horribly scarred by underworld kingpin, Boss Moroni.
Åklagare Harvey Dent... fick ansiktet vanställt av maffiachefen Moroni.
EnglishA budget freeze will dent growth, no matter what other Members might say.
En frysning av budgeten kommer att innebära en försvagning av tillväxten, oavsett vad andra ledamöter kan säga.
EnglishI believe that would seriously dent our credibility.
Jag anser att det skulle skada vår trovärdighet allvarligt.
EnglishConfidence in politics suffered a severe dent.
Förtroendet för politiken fick sig en rejäl knäck.
EnglishThey won' tmake a dent.
EnglishBut these court rulings do not in any way dent Parliament's confidence in the Commission's competence, which has been amply proven over the years.
Men dessa domstolsbeslut ändrar inte det förtroende som Europaparlamentet har för den kompetens kommissionen visat i decennier.