EN drop
volume_up
{substantiv}

drop (også: breakdown, case, collapse, cropper)
The drop will perhaps not be as much as the 18 points I mentioned earlier.
Kanske det blir ett fall som blir mer måttfullt än de 18 procentenheter som jag angav nyss.
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Ett fall på en procent i tillväxten leder till att 20 miljoner människor drabbas av fattigdom.
While you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
Medan du läser skylten så drar vi i ett rep bakom disken och åtta mopphuvuden faller ned på dig.
drop (også: decline, decrease, descent, dip)
volume_up
nedgång {fæl.køn}
A sharp drop is forecast for 2009, by even more than 10% of GDP.
En kraftig nedgång, med mer än 10 procent av BNP, väntas för 2009.
Finally, a further drop this year in farm incomes is expected, to the extent of £50 million.
Slutligen så väntas en ytterligare nedgång i år med 50 miljoner pund vad beträffar lantbrukens inkomster.
Finally, a further drop this year in farm incomes is expected, to the extent of£50 million.
Slutligen så väntas en ytterligare nedgång i år med 50 miljoner pund vad beträffar lantbrukens inkomster.
drop (også: bead, drip, squeeze, dregs)
volume_up
droppe {fæl.køn}
She gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Hon får kvinnorna att plantera nya träd och vattna dem, droppe för droppe.
A drop in the ocean, I might say, in comparison with Europe's structural policies.
En droppe i havet - skulle jag säga - jämfört med Europas strukturpolitik.
They will sacrifice every drop of their blood to contribute to their nation
De offrar varenda droppe blod för att hjälpa sin nation.
drop (også: abysm, bottom, depth, gulf)
It concerns the use of ladders, scaffolding and ropes, working at heights, and, from time to time, alongside dangerous drops.
Det rör sig naturligtvis om säkerheten via användandet av stegar, arbetsställningar och linor, arbete på hög höjd men ibland även med ett farligt djup bredvid dig.
drop (også: drink, glass)
drop (også: candy, caramel, sweet, carmel)
volume_up
karamell {fæl.køn}
drop (også: fraction, grain, hint, ounce)
volume_up
gnutta {fæl.køn}
drop (også: speckle, splash, splatter, spray)
drop (også: head, lift)
volume_up
fallhöjd {fæl.køn}
The area has slopes with a vertical drop that beats most.
I området finns nedfarter med en fallhöjd som slår det mesta.
drop
volume_up
slurk {fæl.køn}
drop (også: airdrop)
drop

Eksempelsætninger "drop" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
Under 2008 såg vi en betydande prisminskning, främst på grund av en god skörd.
EnglishClear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ta bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
EnglishDespite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
Trots en nöjsam ekonomisk tillväxt så stagnerar minskningen av arbetslösheten.
EnglishSpecify how many characters of the first word you want to convert into drop caps.
Här definierar du hur många tecken i det första ordet i stycket som ska utgöra anfang.
EnglishDrop-in during the following hours (local B1301, upstairs in the library):
Vi har drop-in under följande tider (lokal B1301,en trappa upp i biblioteket):
EnglishDrag the pressed button out of the dialog and drop it on to the toolbar.
Dra den intrycka kommandoknappen från dialogrutan och släpp den på symbollisten.
EnglishToday, the drop in world cereal stocks is threatening the planet's food safety.
I dag hotar minskningen av världens spannmålslager vår planets säkerhet.
EnglishI will not drop the very important consumer dimension from my attention.
Jag kommer att fortsätta att uppmärksamma den mycket viktiga konsumentdimensionen.
EnglishWhen stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
När lagren minskar, beror det både på ett minskat utbud och på en ökad efterfrågan.
EnglishIt's called "Drop Dead Healthy." And I hope that I don't get sick during the book tour.
Den heter "Drop Dead Healthy" Och jag hoppas att jag inte blir sjuk under bokturnén.
EnglishClick the search box drop-down menu to view Toolbar's search history.
Klicka på sökrutans nedpil om du vill visa sökhistoriken i Google Verktygsfält.
EnglishAll further setting options can be made by selecting the Show Drop Caps dialog.
Du får tillgång till alla andra inställningsmöjligheter om du markerar rutan Visa anfanger.
EnglishIt is not uniquely based on the Union's exports, nor on a widespread drop in prices.
Den stöder sig inte bara på unionens exportroll, eller på en generaliserad prissänkning.
EnglishOtherwise that is also just a drop in the ocean and it will only have a secondary effect.
Annars är detta också ett slag i luften, och det uppstår enbart sidoeffekter.
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Det har skett i det förflutna och det kommer att ske igen om vi inte är på vår vakt.
EnglishShe also pleaded with them not to let a single drop of the people ’ s blood stain the earth.
Våldsamma militära operationer pågår, och människor fördrivs, dödas och våldtas.
EnglishAnd he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Och han blir besatt av frågan hur man släpper bomber från flygplan.
EnglishThe tab will show a drop-down menu of options to choose from; select 'Google Analytics.'
På den här fliken visas en rullgardinsmeny med alternativ. Välj Google Analytics.
EnglishIn some Member States we have seen that consumption drop up to 70 %.
I en del medlemsstater har vi sett konsumtionen minska med upp till 70 procent.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
Vi gör framsteg, även om vi vet att dessa framsteg är mycket begränsade.