Engelsk-svensk oversættelse af "duplicity"

EN

"duplicity" svensk oversættelse

volume_up
duplicity {substantiv}

EN duplicity
volume_up
{substantiv}

Moreover, Turkey's duplicity over Cyprus makes it unworthy of membership.
Dessutom gör Turkiets dubbelspel i Cypernfrågan att det inte är värdigt att bli medlem.
Therefore, do not be taken in by mere proclamations of commitments to peace by those whose stock in trade is duplicity and mayhem!
Låt er därför inte luras av enkla tillkännagivanden om fredsåtaganden från dem vars varumärke är dubbelspel och misshandel.
Like the previous speakers, I note the duplicity with which those who support the European project often operate.
I likhet med föregående talare har jag noterat det dubbelspel som ofta finns bland dem som stöder EU-projektet.
duplicity (også: deceit, falseness, guile)
volume_up
falskhet {fæl.køn}
Member States are confronted with the outcome of their own duplicity.
Medlemsstaterna konfronteras med resultatet av sin egen falskhet.
I have long argued against the waste of resources, the duplication, the divisions, indeed the sheer duplicity involved in the EU's attempts to develop a military capability.
Jag har länge kritiserat det slöseri med resurser, det dubbelarbete, de uppdelningar, ja den rena falskhet som präglar EU:s försök att utveckla en militär kapacitet.

Synonymer (engelsk) for "duplicity":

duplicity

Eksempelsætninger "duplicity" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

English   Mr President, the debate about Turkey has always been awash with duplicity.
   – Herr talman! Debatten om Turkiet har alltid präglats av tvetydighet.
EnglishWe need and require a sharper decisionmaking process, one that can end the duplicity.
Vi behöver och kräver en raskare beslutsprocess, en som kan få ett slut på dubbelspelet.
EnglishMember States are confronted with the outcome of their own duplicity.
När Giscard d ’ Estaings ” VGE 380 ” rullades ut på rampen förra sommaren jublade vi alla.
EnglishHowever, the Commission's proposal is perverse in its duplicity.
Kommissionens förslag är emellertid rent perverst i sin dubbelhet.
EnglishRather, we must understand it as a distribution of duties and not as duplicity.
Men det får inte innebära att vi kopplar oss fria från USA; i stället skall vi betrakta det som en fördelning av uppgifter - inte som en fördubbling av uppgifter.
EnglishWhen will this duplicity end?
Hur länge skall detta hyckleri fortgå?
EnglishDuplicity kills democracy!
Hyckleri är rena döden för demokratin!
EnglishI condemn that duplicity, I condemn that hypocrisy but most of all I call on the Dublin Government to end the shame and to return these fugitives forthwith.
Jag fördömer denna dubbelhet, jag fördömer detta hyckleri, men mest av allt vill jag uppmana regeringen i Dublin att upphöra med denna skamlighet och lämna ut dessa rymlingar genast.
EnglishAt the same time as the summit, numerous civic actions denounced this duplicity of words and deeds, the duplicity of those who were missing but also of those who were there.
Samtidigt som toppmötet ägde rum kritiserade många medborgarrörelser dessa falska ord och handlingar av dem som inte närvarade vid mötet men också av dem som var där.