Engelsk-svensk oversættelse af "energy-saving"

EN

"energy-saving" svensk oversættelse

EN energy-saving
volume_up
{adverbium}

energy-saving
Parliament treats energy efficiency and energy saving as the most important issue.
Parlamentet behandlar energieffektivitet och energisparande som den viktigaste frågan.
Energy-saving measures risk fading away against such a background.
I ett sådant sammanhang riskerar energisparande åtgärder att mattas ut.
The potential for energy saving in the United States is enormous.
Potentialen för energisparande i USA är enorm.

Lignende oversættelser "energy-saving" på svensk

energy substantiv
saving substantiv
to save verbum
save substantiv
Swedish

Eksempelsætninger "energy-saving" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is important that we focus clearly on energy saving and energy efficiency.
Det är vikigt att vi tydligt fokuserar på energibesparing och energieffektivitet.
EnglishSaving energy is like motherhood: it is always admired but seldom supported.
Att spara energi är precis som moderskapet: det beundras alltid och stöds sällan.
EnglishFor example, in Poland, a cheap energy-saving light bulb used to cost around 5 zlotys.
I Polen brukade till exempel en billig energisparglödlampa kosta ungefär 5 zloty.
EnglishAlongside energy efficiency, energy-saving measures are of key importance.
Vid sidan av energieffektivitet är energibesparingsåtgärder av central betydelse.
EnglishNeither can we do without energysaving products and energy-saving technologies.
Han kan inte avstå från energisnåla produkter eller energisnål teknologi.
EnglishThe report emphasises the particular importance of energy saving and energy efficiency.
I betänkandet betonas särskilt vikten av energibesparingar och energieffektivitet.
EnglishWe in Europe must develop a major pact for European investment in energy saving.
Vi i Europa måste skapa en omfattande pakt för europeiska satsningar på energibesparingar.
EnglishSaving energy and making rational use of it are further very important actions.
Att spara energi och utnyttja den på ett rationellt sätt är andra mycket viktiga åtgärder.
EnglishWe need ambitious targets, when, for example, it comes to saving energy.
När det gäller exempelvis energibesparing behöver vi ambitiösa målsättningar.
EnglishSecondly, well-stocked EU funds for renewable energy sources and energy saving.
För det andra: välförsedda EU-fonder för förnybara energikällor och för energibesparingar.
EnglishEnergy efficiency and energy saving should be promoted throughout Europe.
Energieffektiviteten och energisparandet måste effektiviseras i hela Europa.
EnglishThe rapporteur is in favour of technological innovations and other energy-saving methods.
Föredraganden förespråkar tekniska innovationer och andra energibesparande metoder.
EnglishWe must also significantly improve energy efficiency and energy saving.
Vi måste också bli mycket bättre på energieffektivitet och energihushållning.
EnglishEnergy saving and energy efficiency effectively represent a source of energy production.
Energibesparingar och energieffektivitet är verkligen en källa till energiproduktion.
EnglishBy saving energy, we produce fewer CO2 emissions and other pollutants.
Genom att spara energi producerar vi mindre koldioxidutsläpp och andra föroreningar.
EnglishFunding for energy saving still comes primarily from the Member States.
Finansieringen för att spara energi görs fortfarande huvudsakligen av medlemsstaterna.
EnglishEurope must now seriously look into renewable energy and saving energy.
Europa måste nu på allvar sätta igång arbetet med energibesparing och förnybar energi.
EnglishWe must step up our energy-saving campaigns, along with Europe's citizens.
Vi måste intensifiera våra energisparkampanjer, tillsammans med de europeiska medborgarna.
EnglishOne of the pillars of the fight against energy dependence is energy saving.
En av grundbultarna i kampen mot energiberoende är energibesparingar.
EnglishAround 20 % of production could be saved simply by using energy-saving windows.
Omkring 20 procent av produktionen kunde sparas enbart genom att man använde energisparfönster.