Engelsk-svensk oversættelse af "energy technology"

EN

"energy technology" svensk oversættelse

EN energy technology
volume_up
{substantiv}

energy technology
volume_up
energiteknik {fæl.køn}
Madam President, nuclear power is an outmoded energy technology.
Kärnkraften är en föråldrad energiteknik.
Conventional energy sources and energy technology (vote)
Konventionella energikällor och energiteknik (omröstning)
Conventional energy sources and energy technology (debate)
Konventionella energikällor och energiteknik (debatt)

Lignende oversættelser "energy technology" på svensk

energy substantiv
technology substantiv

Eksempelsætninger "energy technology" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt was a visionary position: Russia has the energy, Europe has the technology.
Det var en visionär utgångspunkt: Ryssland har energin, och Europa har tekniken.
EnglishWe also, however, need to look at areas other than developments in energy technology.
Vi måste dock också titta på andra områden än utvecklingen inom energitekniken.
EnglishLook around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Se er omkring i det här rummet -- rummet all denna kunskap, energi, talang och teknik.
EnglishDepartment of Thematic Studies - Technology and Social Change: Energy, Technology and Society
Tema Teknik och social förändring; Kommunal, regional och nationell energipolitik
EnglishThat may mean addressing concrete situations when it comes to modern energy and environmental technology.
Det kan handla om att bli konkret när det gäller modern energi- och miljöteknik.
EnglishAt the same time, moreover, we would produce energy-saving technology and use renewable energy sources.
Samtidigt skulle vi utveckla energibesparande teknik och använda förnybara energikällor.
EnglishWe in the Committee on Energy, Research and Technology are doing some work on that through Mr Linkohr.
Vi i utskottet för energi, forskning och teknologi håller på med en del arbete om det genom Linkohr.
EnglishEnergy-intensive CCS technology will reduce this by a further 10% to 15%.
Energiintensiv teknik för avskiljning och lagring av koldioxid kommer att minska denna faktor med ytterligare 10-15 procent.
EnglishThe EU can export energy-efficient, clean technology and China can make a contribution to tackling its environmental problems.
EU kan exportera energieffektiv, ren teknik och Kina kan börja bemöta sina miljöproblem.
EnglishOne such research area is Energy, technology and society, which covers the problematization of environmental policy.
Ett forskningsområde är Energi, teknik och samhälle, där bland annat miljöpolitik problematiseras.
EnglishMEDA supports, among other things, the interconnection of infrastructure as regards energy, transport and new technology.
Meda stöder, bl.a., sammankoppling av infrastruktur vad gäller energi, transport och ny teknik.
EnglishWe already have everything in place to expand renewable energy and the technology to improve energy efficiency.
Redan i dag har vi förutsättningarna för utbyggnad av förnybar energi och tekniken för energieffektivisering.
EnglishAnother minus point in the report is Recital E, in which the nuclear lobby proposes nuclear energy as a 'bridge' technology.
Ett annat minus är skäl E där lobbygruppen för kärnkraft föreslår kärnenergi som en ”övergångsteknik”.
EnglishIt will encourage the development of energy-efficient vehicle technology globally, and this is an extremely positive step.
Detta kommer att främja utvecklingen av energieffektiv fordonsteknik globalt och är ett mycket positivt steg.
EnglishBy supporting investment in renewable energy technology in the developing world, we can achieve two crucial objectives.
Genom att stödja investeringar i teknik för förnybar energi i utvecklingsländerna kan vi uppnå två avgörande mål.
EnglishRenewable energy technology and its markets are a global issue, requiring EU resources for development.
Att utveckla förnybar energi och teknik för dess utnyttjande, samt marknaden för den, är en global fråga som kräver resurser av EU.
EnglishThe 25 ladies and gentlemen of the European Council do not have a clue how energy technology and politics will look in ten years’ time.
Europeiska rådets tjugofem damer och herrar, har inte en susning om hur energitekniken och politiken ser ut om tio år.
EnglishWe also support the transfer of renewable energy technology, which is an issue closely related to the reduction of CO2 emissions.
Vi stöder också överföringen av förnybara energikällor, vilket är en fråga som hör nära samman med minskade koldioxidutsläpp.
EnglishIf EIB loans went towards new energy and environmental technology, that would meet the world's real needs at the present time more successfully.
Om EIB:s lån gick till ny energi- och miljöteknik skulle det bättre uppfylla världens aktuella verkliga behov.
EnglishEnergy Technology Centre in Piteå