Engelsk-svensk oversættelse af "entrance"

EN

"entrance" svensk oversættelse

volume_up
entrance {substantiv}

EN entrance
volume_up
{substantiv}

entrance (også: access, door, entryway, gateway)
volume_up
ingång {fæl.køn}
Terra Building, Entrance 37, 3rd floor, B-corridor, Campus Valla  Phone: +46-13-28 10 00
Hus Terra, ingång 37, plan 3, B-korridor, Campus Valla Tel: 013-28 10 00 (vx)
We are located in Building B, entrance B2, entrance room B110.
Vi finns i B-huset, entré B2, ingång rum B1100.
Campus Valla Hus G (Galaxen) Ingång 83
entrance (også: entry)
volume_up
entré {fæl.køn}
We are located in Building B, entrance B2, entrance room B110.
Vi finns i B-huset, entré B2, ingång rum B1100.
Universitetssjukhusets södra entré.
Din entré var bra, hans var bättre.
entrance (også: admission, appearance, entry, onset)
My entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Mitt inträde i cyberrymden har gett upphov till snabba reaktioner hos många bloggare.
We mark this 10th anniversary by warmly welcoming the entrance of Slovakia, the 16th country to join the euro area.
Under firandet av detta tioårsjubileum välkomnar vi varmt Slovakiens inträde som det sextonde landet i euroområdet.
entrance
entrance (også: admission, admission fee)
volume_up
entréavgift {fæl.køn}
entrance (også: admission, admission fee)
That is why we have reintroduced amendments to lower the entrance fee for business to be part of the Joint Undertaking.
Därför har vi återinfört ändringsförslag för att sänka inträdesavgiften för affärsvärlden i syfte att ingå i det gemensamma företaget.
entrance
volume_up
påfart {fæl.køn}
entrance

Synonymer (engelsk) for "entrance":

entrance

Eksempelsætninger "entrance" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAs from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.
Från och med i dag kommer bilder av dem att hänga vid ingången till plenisalen.
EnglishThe staff who are stationed at the visitors' entrance in the LOW Building are freezing.
Personalen som är stationerad vid besöksingången i LOW-byggnaden fryser.
EnglishPerhaps it would be possible for the point to be set up on the other side, near the entrance.
Kanske finns det möjligheter att lösa detta vid ingången på andra sidan.
EnglishThat is why the appointed place was Luxemburgplein right next to the entrance to Parliament.
Det var därför den skulle hållas på Luxemburgplein, precis bredvid ingången till parlamentet.
EnglishYou are security operatives placed there to protect that entrance.
Ni är säkerhetsagenter, placerade där för att skydda den ingången.
EnglishSo many back doors have since been created that it is difficult to locate the main entrance.
Så många nödutgångar har skapats sedan dess att det har blivit svårt att lokalisera huvudingången.
EnglishVia prior arrangement, staff and contractors can also obtain the LiU card in Building A, entrance 19.
LIU-kort för anställda o entreprenörer kan även efter överenskommelse fås i Hus A ing 19.
EnglishAt Campus US, the Meditrina Room is located at the northern entrance.
Här hittar du en affisch för Andrum som du gärna får sprida!
EnglishThen it started to rain, water quickly concealed the entrance again.
Sen började det regna, och vattnet dolde fort öppningen igen.
EnglishMr President, the situation around the entrance to the Channel Tunnel has been chaotic for months.
Herr talman! Situationen kring infarten till Engelska kanalen har varit kaotisk under flera månader.
EnglishSecondly, Madam President, I drive a normal passenger car into the entrance of our car park.
För det andra: Kära fru talman, jag kör en vanlig personbil och åker in i infarten till vårt parkeringshus.
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Prognosen är ett fotografi av ett givet ögonblick och inte ett föregripande av en övergångsbedömning.
EnglishYou will have noticed that the attendance lists have not yet been posted at the entrance to the chamber.
Som ni redan säkert har konstaterat är närvarolistan vid ingången till kammaren ännu inte upphängd.
EnglishSo why should we make the entrance fee more expensive?
Varför skulle man då egentligen göra inträdesbiljetten dyrare?
EnglishApplication forms to join the Socialist Group in the European Parliament can be found at the entrance.
Ansökningsblanketter för att ansluta sig till socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet finns vid ingången.
EnglishThe display of a luxury Jaguar in the entrance hall of the Justus Lipsius building in May was reprehensible.
Att ställa ut en lyxig Jaguar i entrén till Justus Lipsius-byggnaden under maj månad är en förkastlig idé.
EnglishWe are not carrying out an entrance examination ahead of time.
Vi gör inte en övergångsbedömning i förväg.
EnglishBut why do they not buy their own entrance ticket?
Men varför betalar inte de sin inträdesbiljett själva?
EnglishI would like to ask you to instruct the relevant department to ensure that the entrance area is made safe again.
Jag vill därför att ni uppmanar den ansvariga avdelningen att se till att entréområdet görs säkert igen.
EnglishThe mansion above us is an emergency entrance to the Hive.
Huset ovanför oss är en nödingång till Kupan.