Engelsk-svensk oversættelse af "fed"

EN

"fed" svensk oversættelse

volume_up
fed {kort til.}
SV

"Fed" engelsk oversættelse

volume_up
Fed {egen.}
EN

EN fed
volume_up
{kort tillægsform}

volume_up
försåg {kort til.}

Eksempelsætninger "fed" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFoods which come from animals that have been fed GMO feedstuffs must be labelled.
Livsmedel som kommer från djur som har fötts upp på GMO-foder måste märkas.
EnglishAre you not yet fed up with learning and looking for an further education course?
Har du inte tröttnat på att studera ännu utan letar efter fler möjligheter?
EnglishEither an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Antingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.
EnglishI am already fed up with saying the same things, but we must keep on saying them.
Jag har tröttnat på att säga detta, ändå måste det upprepas gång på gång.
EnglishWe are still in discussion about products from animals that were fed GMOs at some stage.
Vi diskuterar fortfarande produkter från djur som någon gång har matats med GMO.
EnglishMay I first deal with Dublin because I am getting a bit fed up with one aspect of Dublin.
Låt mig ta upp Dublin först då jag börjar bli litet trött på en av Dublins sidor.
EnglishAs a farmer, I am convinced that fishmeal should not be fed to ruminants.
I egenskap av jordbrukare är jag övertygad om att fiskmjöl inte bör ges till idisslare.
EnglishWe are actually fed up with one fine declaration every six months.
Ett vackert uttalande en gång var sjätte månad, det har vi egentligen tröttnat på.
EnglishThe way the animals are fed is decisive in this respect, but the husbandry is also important.
Vad djuren utfodras med är avgörande för detta, men djurhållningen är också viktig.
EnglishLike mushrooms, the British people are left in the dark and fed manure.
Det brittiska folket lämnas likt svampar i mörkret och matas med gödsel.
EnglishIn Germany, catering waste is fed to fattening pigs under the strictest of rules.
I Tyskland utfodras gödsvin med matavfall på strängaste villkor.
EnglishAn agricultural policy in which animals are fed in a responsible manner.
Vi behöver en jordbrukspolitik som ser till att djuren utfordras på ett ansvarsfullt sätt.
EnglishThey string them up in the right sequence, and then they send them back to you via FedEx.
De sätter ihop dem i rätt ordning och skickar tillbaks dem till dig via FedEx [budfirma].
EnglishUntil such time as the reserve fund has been fully built up, it shall be fed by:
Så länge reservfonden inte färdigbildats, skall den tillföras
EnglishPigs were fed improperly treated swill, which was bad farming practice.
Grisar fick dåligt behandlat foder, vilket var dålig jordbrukspraxis.
EnglishThese results were fed back, in the form of a report, to the European Council itself.
Resultaten tillhandahölls Europeiska rådet i form av en rapport.
EnglishAnd then you see, these are some of the meals that I've been fed on the planes.
Det här är några av de måltider jag fått ombord på flygplan.
EnglishI'm fed up with the power that a few exert over the many through gender, income, race, and class.
Jag är trött på makten några få utövar över många genom kön, inkomst, ras och klass.
EnglishHe's fed up with burying his friends, his family, his community.
Han har fått nog av att begrava sina vänner, och sin familj, sitt samhälle.
EnglishI am getting fed up with girls and women still being presented as technical dunces!
Jag har med tiden blivit trött på att flickor och kvinnor alltjämt framställs som tekniska idioter!