Engelsk-svensk oversættelse af "federal republic"

EN

"federal republic" svensk oversættelse

EN federal republic
volume_up
{substantiv}

federal republic
In the Federal Republic of Germany, no fewer than 3 800 laws are affected by it.
I förbundsrepubliken Tyskland är det inte mindre än 3 800 lagar som berörs.
on freedom of the press in the Federal Republic of Yugoslavia.
om pressfrihet i Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Address by Mr Rau, President of the Federal Republic of Germany
Tal av Förbundsrepubliken Tysklands president Johannes Rau

Lignende oversættelser "federal republic" på svensk

federal adjektiv
republic substantiv
Swedish

Eksempelsætninger "federal republic" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn the Federal Republic of Germany, no fewer than 3 800 laws are affected by it.
I förbundsrepubliken Tyskland är det inte mindre än 3 800 lagar som berörs.
EnglishThe Länder had them, but there were none in the government of the Federal Republic.
Länder- ministrar har funnits men ingen minister för den federala republiken.
EnglishThat is not my evaluation - it is the evaluation of the Federal Republic of Germany.
Det är inte min bedömning, utan Förbundsrepubliken Tysklands bedömning.
EnglishLet us take my own country, the Federal Republic of Germany, as an example.
Låt oss ta mitt eget land, Förbundsrepubliken Tyskland, som exempel.
EnglishWhy do EU Member States, above all the Federal Republic of Germany, supply weapons to Turkey?
Varför förser EU-medlemsländer, i synnerhet Förbundsrepubliken Tyskland, Turkiet med vapen?
EnglishToday the Presidents of the Federal Republic and Kosovo have agreed to meet in Belgrade.
I dag har presidenterna för Federala republiken och Kosovo kommit överens om att mötas i Belgrad.
EnglishIt remains subject to the federal authority of the Federal Republic of the United States of America.
Den lyder under den federala staten Förenta staternas federala behörighet.
EnglishIn Amsterdam the Federal Republic of Germany put on the brakes for the first time.
I Amsterdam var det första gången som Tyskland bromsade.
EnglishThis is something positive for a change from the grand coalition in the Federal Republic of Germany.
Det är för en gångs skull något positivt från storkoalitionen i Tyskland.
EnglishWe are also particularly grateful to the Federal Republic of Germany.
Vi är även särskilt tacksamma mot Förbundsrepubliken Tyskland.
EnglishAddress by Mr Kostunica, President of the Federal Republic of Yugoslavia
Tal av federala republiken Jugoslaviens president Kostunica
EnglishThe Federal Republic of Yugoslavia would have to be prepared for increased international isolation.
Förbundsrepubliken Jugoslavien skulle få räkna med en ytterligare internationell isolering.
EnglishThis is also the overwhelming view of my social democrat colleagues in the Federal Republic of Germany.
Det är den dominerande uppfattningen också bland mina tyska socialdemokratiska kolleger.
EnglishThe market situation in the Federal Republic of Germany was serious, especially in the beef and veal sector.
Situationen på marknaden i Östtyskland var allvarlig, särskilt i nötkreaturssektorn.
EnglishMr President, the Islamic Federal Republic of the Comoros is one of the world's poorest economies.
Herr ordförande! Islamiska förbundsrepubliken Komorerna är en av världens fattigaste ekonomier.
EnglishI simply wished for form’s sake to point out that the Federal Republic of Yugoslavia no longer exists.
För formens skull vill jag bara påpeka att Förbundsrepubliken Jugoslavien inte finns längre.
EnglishI assume that this is the basis for the latest ruling in the Federal Republic of Germany on this issue.
Jag antar att detta har varit utgångspunkten för det senaste avgörandet i Tyskland i frågan.
EnglishI simply wished for form’ s sake to point out that the Federal Republic of Yugoslavia no longer exists.
För formens skull vill jag bara påpeka att Förbundsrepubliken Jugoslavien inte finns längre.
EnglishAsylum seekers in Europe were mainly from the Federal Republic of Yugoslavia, Iraq and Afghanistan.
Asylsökande i Europa kom huvudsakligen från Federala republiken Jugoslavien, Irak och Afghanistan.
EnglishAddress by Mr Rau, President of the Federal Republic of Germany
Tal av Förbundsrepubliken Tysklands president Johannes Rau