Engelsk-svensk oversættelse af "flank"

EN

"flank" svensk oversættelse

volume_up
flank {substantiv}
SV

"flank" engelsk oversættelse

volume_up
flank {fæl.køn}
EN

EN flank
volume_up
{substantiv}

1. generel

flank
volume_up
flank {fæl.køn}
Turks defended Europe's flank against Bolshevik expansionism for 50 years.
För 50 år sedan försvarade turkarna Europas flank mot bolsjevikernas expansionism.
They arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
Jag har en flank bakom mig.
flank (også: aspect, page, part, point of view)
volume_up
sida {fæl.køn}
It therefore threatens both flanks of the Mediterranean and they must tackle it in a joint fashion.
Den hotar därför båda sidor av Medelhavet och företrädare för båda sidor måste ta sig an detta gemensamt.
All the rules and customary procedures may have been violated, but this does not seem to worry Mr Corbett, flanked by the committee chair.
Det här är visserligen ett brott mot alla regler och brukliga förfaranden, men det verkar inte bekymra Richard Corbett som har utskottets ordförande vid sin sida.
flank
volume_up
flygel {fæl.køn}

2. gastronomi

flank
volume_up
slaksida {fæl.køn} (t.ex. på nöt)

Synonymer (engelsk) for "flank":

flank
English

Eksempelsætninger "flank" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
Den sydliga delen, så nära Mellanöstern, förtjänar där prioriterad uppmärksamhet.
EnglishThey arrive all along the southeastern flank, right down to the southernmost tip of Europe.
De anländer utmed hela den sydöstra flanken, ända ned till Europas sydligaste udde.
EnglishIt has not always given its southern flank the attention it deserved.
Dess sydliga område har inte alltid fått den uppmärksamhet det förtjänar.
EnglishGet a man to 'em right now with orders to attack, and move 'em by the flank to the ridge.
Skicka en man dit med order att attackera och rör på er längs flanken.
EnglishWhat we are discussing today, however, is a flow of migration into the southern flank of Europe.
I dag talar vi om och tittar på det migrationsfenomen som berör Europas södra delar.
EnglishIt has not always given its southern flank the attention it deserved.
Vidare uppmuntras dialogen mellan kulturer och civilisationer genom Anna Lindh-stiftelsen.
EnglishTaylor, get your ass up on that flank - about 50 meters.
Taylor, få arslet upp på flanken - cirka 50 meter.
EnglishOur role is, therefore, to flank the WTO with other supporting agreements in other fields, notably the environmental field.
Vår roll är därför att omge WTO med andra stödjande avtal inom andra områden, och särskilt miljöområdet.
EnglishWe need impetus for reform — and I believe that we should all agree on this — on the southern flank.
Vi behöver incitament till reformer i länderna längs Medelhavets södra kuster, och detta anser jag att vi alla bör vara eniga om.
EnglishLet me get some men and roll up that flank.
EnglishThe Mediterranean is the European Union’ s most vulnerable flank and if we do not take this issue seriously, we will pay the price in the future.
Den har skapat strukturer, väldigt viktiga sådana, och en form för ett fastare samarbete mellan oss.
EnglishIt is clear that the countries of the southern flank do not enjoy the same level of political development and/ or economic prosperity.
Om vi hävdar att det behövs reformer i våra länder, hur kan vi då avstå från att kräva reformer i deras länder?
EnglishBasically we were concerned with five key points to effectively flank the common employment strategy.
För oss handlade det huvudsakligen om fem avgörande punkter, som på ett effektivt sätt skall komplettera den gemensamma sysselsättningsstrategin.
EnglishWarren, you get out on flank.
EnglishThe deterioration of democratic institutions in neighbouring Ukraine increases the importance of Moldova for the EU's policies on its eastern flank.
De demokratiska institutionernas försämrade situation i grannlandet Ukraina ökar Moldaviens betydelse för EU:s politik mot Öst.
EnglishDoes the President-in-Office of the Council believe that the figures included in the financial perspectives are sufficient to resolve these problems facing the southern flank of the Mediterranean?
Tror rådets tjänstgörande ordförande att de summor som nämns i budgetplanen är tillräckliga för att lösa de problem som södra Medelhavsområdet står inför?
EnglishI refer to a Community region, European politically speaking but African geographically speaking, which is called the Canary Islands and is situated on the Atlantic flank opposite Morocco.
Jag åsyftar här en region inom gemenskapen, europeisk i det politiska, afrikansk i det geografiska, som heter Kanarieöarna och ligger i Atlanten mitt emot Marocko.