Engelsk-svensk oversættelse af "flock"

EN

"flock" svensk oversættelse

volume_up
flock {substantiv}
SV

"flock" engelsk oversættelse

volume_up
flock {fæl.køn}

EN flock
volume_up
{substantiv}

1. generel

flock (også: bevy, covey, herd, pack)
volume_up
flock {fæl.køn}
A gaggle, a swarm...... a flock of freaking Freuds!
En skock, en svärm... en hel flock av Freud-gubbar!
They mate with his domesticated geese, and his flock continues.
De parar sig med hans uppfödda gäss, och flocken förökar sig.
One day, though, a jumbo jet or the new and large - by European standards - Airbus will be emitting less noise than a flock of crows.
Men en vacker dag kommer en jumbojet eller en stor Airbus, som vi har i Europa, säkert att ge ifrån sig mindre buller än en flock kråkor.
flock (også: assembly, cure, parish, township)
volume_up
församling {fæl.køn}
flock (også: bunch, clump, group, huddle)
volume_up
skock {fæl.køn}
A gaggle, a swarm...... a flock of freaking Freuds!
En skock, en svärm... en hel flock av Freud-gubbar!

2. "persons"

flock
volume_up
skara {fæl.køn} (personer)

3. "of hair"

flock
volume_up
tott {fæl.køn} (hår)
flock
volume_up
tuss {fæl.køn} (hår)

Synonymer (engelsk) for "flock":

flock

Synonymer (svensk) for "flock":

flock

Eksempelsætninger "flock" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Council has at last joined the flock and declared sanctions on Russia.
Rådet har äntligen omvänts och vill utfärda sanktioner gentemot Ryssland.
EnglishI am totally in favour of what has been said about batch or flock identification.
Jag instämmer helt med det som har yttrats om identifiering genom partier eller besättningar av djur.
EnglishHas anyone got a clue what it is like to lamb a flock of sheep day and night?
Är det någon som har en aning om hur det är att vaka över lamningen i en fårbesättning dag som natt?
EnglishThe whole UK flock was nearly wiped out last year because of the discovery of BSE in sheep.
Man tog nästan kål på hela det brittiska djurbeståndet i fjol, p.g.a. upptäckten av BSE hos får.
EnglishPeople used to flock there in search of work and prosperity.
Situationen i Elfenbenskusten handlar först och främst om skuldfrågan.
EnglishPeople used to flock there in search of work and prosperity.
Människor brukade strömma dit på jakt efter arbete och välstånd.
EnglishThey mate with his domesticated geese, and his flock continues.
De parar sig med hans uppfödda gäss, och flocken förökar sig.
EnglishWherever it occurs, the whole flock or herd must be destroyed.
Varhelst den dyker upp, måste hela djurbesättningen förstöras.
EnglishScotland sometimes even has beautiful weather, when tourists and local people flock to our beaches.
Jag håller verkligen med om att vårt mål är att säkra en utmärkt kvalitet på badvattnet i Europa.
EnglishReasons why so many flock to Riksgränsen are many.
Anledningarna till att så många vallfärdar till Riksgränsen är många.
EnglishIf there is a problem with scrapie in sheep then the whole flock will be slaughtered, so individual numbers are not necessary.
Allt detta måste vara praktiskt genomförbart, för vi behöver får- och lammnäringen.
EnglishRecently a farmer – who is a third-generation sheep farmer – took me to see his last flock of sheep.
Nyligen tog en jordbrukare – som är fårfarmare av tredje generationen – med mig för att se hans sista fårhjord.
EnglishIf there is a problem with scrapie in sheep then the whole flock will be slaughtered, so individual numbers are not necessary.
Om får drabbas av skrapie så kommer hela besättningen att slaktas, och enskilda koder är därför onödiga.
EnglishMr President, birds of a feather flock together.
EnglishI have to remind the Members in this House that the UK has the biggest sheep flock in the whole of Europe - by far the biggest.
Jag måste erinra parlamentets ledamöter om att Storbritannien har den största fårbesättningen i hela Europa, med råge.
Englishbirds of a feather flock together
EnglishWe all dash along in the same direction, like a flock of sheep, trying to convince one another that the railways will solve Europe's transport problems.
Liksom en fårskock rusar vi alla åt samma håll medan vi intalar varandra att järnvägarna skall lösa transportproblemen i Europa.
EnglishOne of the main reasons that fans in their hundreds of thousands flock to stadiums across Europe every week is to see these bikes being raced at full throttle.
Motorerna som går på högvarv bidrar till den upplevelse som varje vecka lockar hundratusentals fans till stadion runt om i Europa.