Engelsk-svensk oversættelse af "gap"

EN

"gap" svensk oversættelse

volume_up
gap {substantiv}
volume_up
to gap {intr.vb.}
SV
SV

"gap" engelsk oversættelse

EN
EN

gap {substantiv}

volume_up
1. generel
gap (også: blank, breach, break, chasm)
The Common Position that is before us will close this gap.
Det föreliggande gemensamma betänkandet kommer att täppa till denna lucka.
How does the Commission propose to address this gap in the legislation?
Hur föreslår kommissionen att åtgärda denna lucka i lagstiftningen?
In this respect, there is a gap in the legislation, which must be filled.
Här finns det en lucka i lagstiftningen som måste täckas.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
Det finns dock ett påtagligt hål i EU:s planer, och det rör investering.
The gap is also becoming a democratic deficit in Europe.
Denna klyfta blir också till ett demokratiskt hål i Europa.
There's a gap, and it affects all the other stories.
Det är ett hål här, som påverkar alla andra berättelser.
gap (også: cleft, divide, gully, rent)
This gap is symbolic of the distance between the European Union and its citizens.
Denna klyfta symboliserar avståndet mellan Europeiska unionen och dess medborgare.
Det finns ett gapande klyfta, en oöverbryggbar klyfta.
In many respects, there is still an obvious gap between different EU regions.
I många avseenden finns det fortfarande en klyfta mellan de olika EU-regionerna.
gap (også: gob)
We have to close this gap, and the European Research Area is a step in the right direction.
Vi måste fylla detta gap och det europeiska forskningsområdet är ett steg i rätt riktning.
There's no gap between rich and poor any longer.
Det finns inget gap mellan rik och fattig längre.
In the Gender Gap Index 2009 Austria is only in 42nd place;
I Gender Gap Index för 2009 ligger Österrike bara på plats 42 – 2008 låg Österrike fortfarande på plats 29.
gap (også: slit)
2. figurativ
gap (også: window)
volume_up
lucka {fæl.køn} [figur.]
The Common Position that is before us will close this gap.
Det föreliggande gemensamma betänkandet kommer att täppa till denna lucka.
How does the Commission propose to address this gap in the legislation?
Hur föreslår kommissionen att åtgärda denna lucka i lagstiftningen?
In this respect, there is a gap in the legislation, which must be filled.
Här finns det en lucka i lagstiftningen som måste täckas.
SV

gap {neutrum}

volume_up
gap (også: klyfta, öppning, hål, lucka)
volume_up
gap {substantiv}
Vi måste fylla detta gap och det europeiska forskningsområdet är ett steg i rätt riktning.
We have to close this gap, and the European Research Area is a step in the right direction.
Det finns inget gap mellan rik och fattig längre.
There's no gap between rich and poor any longer.
I Gender Gap Index för 2009 ligger Österrike bara på plats 42 – 2008 låg Österrike fortfarande på plats 29.
In the Gender Gap Index 2009 Austria is only in 42nd place;
gap (også: mun, trut)
volume_up
gob {substantiv} [brit.eng.] [hverd.]

Synonymer (engelsk) for "gap":

gap

Synonymer (svensk) for "gap":

gap

Eksempelsætninger "gap" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishMr President, the gap with the poorest countries is widening instead of narrowing.
Herr talman! Avståndet till de fattigaste länderna ökar i stället för att minska.
EnglishThe Conservative Party wants to help to stamp out the pay gap once and for all.
Det konservativa partiet vill bidra till att utradera löneklyftan en gång för alla.
EnglishThis will further increase the gap between the EU15 and the 12 new Member States.
Detta kommer att ytterligare öka klyftan mellan EU-15 och de 12 nya medlemsstaterna.
EnglishIn the continent as a whole, the gap between rich and poor is only greater in Brazil.
På hela kontinenten är skillnaden mellan fattig och rik bara större i Brasilien.
EnglishAs can be seen in the report, the gap between rich and poor has become wider.
Som vi kan se i betänkandet har klyftan mellan rika och fattiga blivit större.
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N+2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishThe justice gap can only be closed on the income side and not on the expenditure side.
Rättviseluckan kan inte täppas till på intäktssidan, utan bara på utgiftssidan.
EnglishIt only risks further increasing the gap between the EU and the general public.
Det riskerar bara att ytterligare öka avståndet mellan EU och allmänheten.
EnglishThe resulting gap in the EU budget is to be bridged by increasing the GNP share.
Gapet som uppstår i EU:s budget täcker man genom att öka bruttonationalproduktsandelen.
EnglishIt is worrying that, since 2003, we have not managed to reduce this 15% pay gap.
Det är oroande att vi sedan 2003 inte har lyckats minska denna 15-procentiga löneklyfta.
EnglishIn this Union, when there is a divergence like that, we try to bridge the gap.
I denna union, när det finns en sådan motsättning, försöker vi att överbrygga klyftan.
EnglishIf the directive went ahead, it would narrow the earnings gap between women and men.
Om direktivet genomförs kommer det att minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män.
EnglishMy second recommendation refers to a specific subject for investigation: the pay gap.
Min andra rekommendation rör ett specifikt ämne som bör undersökas: löneskillnader.
EnglishIt comes at a time when the gap between Europe and its citizens is widening.
Den kommer vid en tidpunkt då sprickan mellan EU och dess medborgare vidgas.
EnglishThe other issue is the problem of the gender gap, which has been highlighted as well.
Den andra frågan är problemet med könsskillnader, vilket även har lyfts fram.
EnglishBut it also creates a gap: N+2 leaves two years between commitment and payment.
Men den skapar också ett utrymme: N + 2 lämnar två år mellan åtagandet och betalningen.
EnglishEven with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.
Även med denna utveckling förblir klyftan mellan kvinnor och män ett allvarligt problem.
EnglishMany of my constituents are in favour of stronger action to fight the gap.
Många av mina väljare vill ha kraftfullare åtgärder för att minska klyftorna.
EnglishSo what could possibly change this terrible gap that has opened up in the world today?
Vad skulle över huvud taget kunna minska de hemska klyftorna i världen i dag?