Engelsk-svensk oversættelse af "gesture"

EN

"gesture" svensk oversættelse

volume_up
gesture {substantiv}

EN gesture
volume_up
{substantiv}

gesture (også: motion)
volume_up
gest {fæl.køn}
Safeguarding employment should be a priority, not an empty gesture.
Att trygga sysselsättningen borde vara en prioritet, och inte en tom gest.
This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.
Denna gest talar för sig själv, och den är särskilt aktuell för oss här i Europa.
This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.
Detta vore utan tvivel en mycket enkel gest från president Lukasjenkas sida.
gesture
volume_up
gester {fæl.køn}
Instead of positive gestures we see arrests, intimidation and disappearances.
I stället för positiva gester ser vi arresteringar, hotelser, försvinnanden.
Inadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Otillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
These symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
gesture (også: concern, motion, movement, play)
volume_up
rörelse {fæl.køn}
A simple gesture such as turning on a tap seems to bring water straight from the source.
Vattnet betraktas med orätt som en oföränderlig och outtömlig resurs, eftersom en så enkel rörelse som att vrida på en kran verkar så självklar.
So we've implemented all the gestures you can do on the table, and you can think of it as an enormous touch interface.
Så vi har implementerat alla rörelser man kan göra på bordet, och man kan se det som ett enormt touch-gränssnitt.
gesture
volume_up
handrörelse {fæl.køn}
gesture (også: motion)
volume_up
åtbörd {fæl.køn}
A king must make public gestures for the common people.
En kung måste göra åtbörd till sitt folk..

Synonymer (engelsk) for "gesture":

gesture

Eksempelsætninger "gesture" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is a need for a more powerful political gesture to exorcise past misdeeds.
Det krävs en starkare politisk handling för att förlåta tidigare misstag.
EnglishThat is why I have been critical of the air strikes, which are a futile gesture.
Därför kritiserar jag bombningarna - det är en meningslös operation.
EnglishAcknowledging that slavery was a crime against humanity would be an important gesture.
Att erkänna att slaveriet var ett brott mot mänskligheten skulle vara en viktig symbol.
EnglishWe should not waste any more taxpayers' money on this pointless political gesture.
Vi borde inte slösa bort mer av skattebetalarnas pengar på detta meningslösa politiska spel.
EnglishItaly has already made a gesture by adopting a moratorium from 2010.
Italien har redan gjort en insats genom att anta ett moratorium från och med 2010.
EnglishConsider, rather, that it is a gesture of courtesy in view of the work done by your House.
Se det i stället som en artighetsgest med hänsyn till ert arbete i kammaren.
EnglishThis gesture of solidarity from the rest of Europe will be most welcome in my constituency.
Denna solidaritetsgest från övriga Europa kommer att välkomnas varmt i min valkrets.
EnglishThat means that what is being proposed here is to some extent an empty gesture.
Det innebär att det som föreslås här delvis är ett slag i luften.
EnglishThey may seem like a kind gesture, but these matters are better dealt with by the Member States.
De ser mycket sympatiska ut, men dessa saker bör hellre utföras av medlemsstaterna.
EnglishAnd so that gesture of my mother's continues through many generations.
Och så den gesten som min mor startade fortsätter genom generationerna.
EnglishHowever, not everyone was entitled to make this gesture, which is something I regret profoundly.
Alla hade emellertid inte rätt att utföra denna handling, vilket jag djupt beklagar.
EnglishThe Council has made a limited gesture in terms of improving staffing of the Court.
Rådet har visat en viss förståelse när det rör förstärkningen av personalsituationen vid domstolen.
EnglishA vote of no confidence under these circumstances would be no more than an empty political gesture.
Ett misstroendevotum blir under dessa förhållanden ren demonstrationspolitik.
EnglishWhat sort of a message is this in the context of European gesture politics?
Vad ger det för signaler till den europeiska politiska sfären?
EnglishFrom a financial point of view, does the order of magnitude involved not make this a token gesture?
Är det inte ekonomiskt, sett till storleksordningen, ett alibiengagemang?
EnglishAt that time, he expressed a desire for some gesture from us.
Han uttryckte då en önskan om någon slags manifestation från vår sida.
EnglishI am very happy that the Commission has made this gesture.
Jag är alltså mycket nöjd över att kommissionen har visat den här gesten.
EnglishI do not agree with this viewpoint or with this dismissive gesture.
Jag håller inte med om den ståndpunkten eller det förkastandet.
EnglishAt least then, the most courageous gesture of my murdered fellow-countryman will not have been in vain.
Om detta sker har i varje fall min mördade landsmans modiga handling inte varit förgäves.
EnglishI can assure you that Japan very much appreciated that gesture.
Jag kan försäkra er att Japan verkligen uppskattade denna insats.