Engelsk-svensk oversættelse af "glacial"

EN

"glacial" svensk oversættelse

EN

glacial {adjektiv}

volume_up
glacial
glacial (også: freezing, icy)
glacial (også: frosty)
glacial
glacial

Synonymer (engelsk) for "glacial":

glacial

Eksempelsætninger "glacial" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe are facing floods, desertification, water shortages, forest fires, glacial meltdown, and changes in the flora.
Vi drabbas av översvämningar, ökenutbredning, vattenbrist, skogsbränder, glaciärsmältning och förändringar av floran.
EnglishAnd just as with the wall, how I wanted to be more wall-like, with this project, I'd actually like to take more a of glacial pace.
Precis som med väggen, när jag ville förstå vad det innebär att vara en vägg, så försöker jag att i det här projektet inte vara så hetlevrad.
English(Laughter) And so this is constructed out of a heat reflected material that serves to mediate the difference in temperature between the human body and the glacial ice.
(Skratt) Den är konstruerad av ett material som reflekterar värme som är till för att temperaturskillnaden inte ska besvära varken människan eller glaciären.