Engelsk-svensk oversættelse af "hollow"

EN

"hollow" svensk oversættelse

volume_up
hollow {substantiv}

EN hollow
volume_up
{substantiv}

hollow (også: recess, trough, well, depression)
volume_up
fördjupning {fæl.køn}
hollow (også: dell, valley)
volume_up
dalgång {fæl.køn}
hollow (også: cavern, cavity, lacuna, ventricle)
volume_up
hålighet {fæl.køn}
hollow
volume_up
sänka i marken {fæl.køn} [eks.]

Synonymer (engelsk) for "hollow":

hollow

Eksempelsætninger "hollow" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishAnything else would make the governments' calls for integration sound hollow.
Allt annat skulle få regeringarnas krav på integration att låta som tomma ord.
EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU: s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishAs you know, to us, Christian Democrats, civil society is not just a hollow phrase.
Som bekant är lokala organisationer mer än ett tomt begrepp för oss kristdemokrater.
English“In one completed study, we studied beetles that depend on large hollow oaks.
– I ett avslutat projekt studerade vi skalbaggar som är beroende av stora ihåliga ekar.
EnglishYes, Mr de Miguel, 'More Europe', a bigger Europe, but not a hollow, empty Europe.
Ja, de Miguel, ?mer Europa? är ett större Europa, men inte ett Europa helt utan innehåll.
EnglishEarlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Martin Schulz citerade en av dessa ihåliga förklaringar från G20-gruppen tidigare.
EnglishYes, Mr de Miguel, 'More Europe ', a bigger Europe, but not a hollow, empty Europe.
Ja, de Miguel,? mer Europa? är ett större Europa, men inte ett Europa helt utan innehåll.
EnglishOther matters receive far less attention, and useful rules remain hollow phrases.
Andra frågor ägnas mycket mindre uppmärksamhet och användbara regler förblir en död bokstav.
EnglishI have heard such hollow phrases all too often, and I do not welcome them.
Jag känner allt för väl till den praktiken och det skulle jag inte vilja.
EnglishFor my constituents, less than a year on, that rings very hollow indeed.
För invånarna i min valkrets låter detta verkligen mycket ihåligt ett knappt år senare.
EnglishThe human rights clauses in the Association Agreements should not remain hollow phrases.
Klausulerna om mänskliga rättigheter i associeringsavtalen får inte bli en död bokstav.
EnglishThe concerns expressed about the developing countries are hollow.
Förslaget att använda socker som bränsle ligger utanför anständighetens gränser.
EnglishAs far as Parliament is concerned, these are not just hollow words, but words of substance.
När det rör parlamentet är detta inte bara tomma ord, utan ord med innehåll.
EnglishFor otherwise, the proposal for these crisis papers will simply remain a hollow exercise.
Om så inte är fallet kommer förslaget om dessa krisdokument att förbli ett slag i luften.
EnglishI have thanked Parliament extensively, but these are not hollow gestures, believe me.
Jag har tackat parlamentet upprepade gånger, men det är verkligen inte tomma ord, lita på det.
EnglishAssurances that there is really no problem ring ever more hollow.
Alla försäkringar om att allt detta inte skulle vara något problem blir allt tommare.
EnglishThis being the case, to say that the opinion may be sent along with a bid is a hollow phrase.
Då är det tomma ord att säga att yttrandet eventuellt skall skickas med.
EnglishThis mobilisation proves that solidarity is not a hollow word where the European Union is concerned.
Detta beslut bevisar att solidaritet inte är ett tomt ord för Europeiska unionen.
EnglishIt proves that, even when times are tough, solidarity is not a hollow word in Europe.
Detta är ett bevis på att solidaritet inte är ett tomt ord i Europa, inte heller när tiderna är dåliga.