Engelsk-svensk oversættelse af "industries"

EN

"industries" svensk oversættelse

volume_up
industry {substantiv}
SV

"industri" engelsk oversættelse

volume_up
industri {fæl.køn}

EN industries
volume_up
{flertal}

industries
These industries are, as we all know, global industries.
Som vi alla vet är dessa industrier globala industrier.
The telecommunications industry is one of Europe's leading dynamic industries.
Telekomindustrin är en av Europas mest ledande dynamiska industrier.
In the long run they are probably the salvation of industries like this one.
Sådana saker är för oss förmodligen räddningen för den typen av industrier på sikt.

Synonymer (engelsk) for "industry":

industry

Eksempelsætninger "industries" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishCheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries.
Billiga importer är nu tillverknings- och processindustrins stora gissel inom EU.
EnglishWe have also examined some reports devoted to the steel and forestry industries.
Vi har dessutom behandlat ett antal rapporter som ägnats stål- och skogsindustrin.
EnglishIn economic terms, tourism is of crucial importance for a variety of industries.
Ekonomiskt sett har turismen avgörande betydelse för en rad olika branscher.
EnglishIFACMMM Workshop on Automation in Mining, Metals and Minerals Industries, 2009
IFACMMM Workshop on Automation in Mining, Metals and Minerals Industries, 2009
EnglishOn 15 January, the final report of the Extractive Industries Review was published.
Den 15 januari offentliggjordes slutrapporten om översynen av utvinningsindustrin.
EnglishIt is important to unlock the potential of cultural and creative industries (CCIs).
Det är viktigt att tillvarata de kulturella och kreativa industriernas potential.
EnglishThe main challenge for cultural industries is obviously information technology.
Den viktigaste utmaningen för kulturindustrin är uppenbarligen informationstekniken.
EnglishAnd so the media industries begged, insisted, demanded that Congress do something.
Så mediabranschen tiggde, insisterade och krävde att kongressen skulle agera.
EnglishIt will not cause any disruption to Europe's fishing or canning industries.
Denna tillämpning kommer inte att störa EU:s fiske- eller konserveringsindustri.
EnglishThis is precisely why the cultural and creative industries must be encouraged.
Det är också skälet till att den kulturella och den kreativa sektorn måste främjas.
EnglishIt is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Det är avgörande att alla industrigrenar fullgör sin uppgift, däribland flygindustrin.
EnglishBut when it comes to other industries, such as this one, they are highly protectionist.
Men i andra frågor, som vad gäller denna sektor, är de mycket protektionistiska.
EnglishI consider that, with the report on cultural industries, we are making such a step.
Jag anser att vi tar ett steg i den riktningen genom betänkandet om kulturindustrin.
EnglishThat is the only way the problems in the energy-intensive industries will be solved.
Det är det enda sättet att lösa problemen i de energiintensiva industrierna.
EnglishBoth the US and China are growing their renewables industries very rapidly.
Industrin för förnybar energi växer mycket snabbt i både Förenta staterna och Kina.
EnglishThe most important application areas are aerospace, car and marine industries.
De viktigaste användningsområdena för våra resultat är flyg-, bil- och marinindustrin.
English(DE) Mr President, car manufacturing is one of Europe's key industries.
(DE) Herr talman! Biltillverkning är en av de viktigaste industrierna i Europa.
EnglishThese are required in manufacturing and in labour-intensive industries.
De är oumbärliga på tillverkningsområdet och inom arbetsintensiva industrigrenar.
EnglishI support too small- and medium-sized industries, unemployment, youth and culture.
Jag stöder också små och medelstora företag, arbetslöshetsbekämpning, ungdom och kultur.
EnglishAnd of course, we propose that the major tobacco industries should be included.
Och naturligtvis föreslår vi att de stora tobaksbolagen deltar i detta.