Engelsk-svensk oversættelse af "ineffectual"

EN

"ineffectual" svensk oversættelse

EN ineffectual
volume_up
{adjektiv}

ineffectual
The results are ineffectual antibiotics, increasing allergies and chemical-contaminated soil.
Verkningslös antibiotika, tilltagande allergier och kemiskt kontaminerad mark är följden.
I am all for the inclusion of ambitious goals, but it is also essential to ensure that they are achievable, otherwise our climate policy will be ineffectual.
Jag stöder definitivt fastställande av ambitiösa mål, men vi måste också se till att de är uppnåeliga, för annars blir vår klimatpolitik verkningslös.
A very large majority of the European Parliament, as well as the European Council, have just adopted some ineffectual legislation and will impose GMOs upon Europeans against their will.
En stor majoritet i Europaparlamentet och Europeiska rådet har just antagit en verkningslös lagstiftning och kommer att påtvinga européerna genetiskt modifierade livsmedel mot deras vilja.
ineffectual (også: futile, useless, unavailing)
There just seems to be an ineffectual permissiveness of the situation despite all these wonderful, pious good intentions.
Det verkar bara finnas en fruktlös undfallenhet inför situationen, trots alla dessa underbara, goda avsikter.
ineffectual (også: barren)
ineffectual (også: ineffective, inefficient)
The Convention is fairly ineffectual in its purpose.
Konventionens syfte är relativt ineffektivt.
But instead of focusing on serious matters, we prefer a simple, or rather a highly simplistic and ineffectual solution.
Men i stället för att ägna oss åt de allvarliga frågorna, föredrar vi en enkel, dock mycket naiv, och ineffektiv lösning.
Public opinion in the Member States views existing repatriation policies as poorly coordinated and largely ineffectual.
Allmänheten i medlemsstaterna uppfattar det som att den befintliga avvisningspolitiken brister i samordning och är mycket ineffektiv.

Synonymer (engelsk) for "ineffectual":

ineffectual
effectual

Eksempelsætninger "ineffectual" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishOur system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
Vårt system är självrefererande, ineffektivt och en uppenbar kvarleva från det förgångna.
EnglishHowever, our Mediterranean policy is our most neglected, irresolute and ineffectual policy.
Men vår Medelhavspolitik är i stället den mest försummade, trevande och ineffektiva.
EnglishA voluntary system of registration was introduced; it was quite ineffectual.
Ett frivilligt registreringssystem infördes, men det var ineffektivt.
EnglishThe best measures will be ineffectual unless they are based on a correct diagnosis.
Även de bästa åtgärderna kommer att vara ineffektiva om de inte grundar sig på en korrekt diagnos.
EnglishYou mentioned the SLIM programme, but Commissioner, the SLIM programme is completely ineffectual.
Ni talade om SLIM-programmet men, herr kommissionär, SLIM-programmet fungerar inte alls.
EnglishWe think LEADER + will be even more ineffectual than LEADER 1 and LEADER 2, for the following reasons.
Jag anser att Leader+ kommer att vara effektivare än Leader I och II av följande orsaker.
EnglishWe think LEADER + will be even more ineffectual than LEADER 1 and LEADER 2, for the following reasons.
Jag anser att Leader + kommer att vara effektivare än Leader I och II av följande orsaker.
EnglishInvestment of a purely social nature would be ineffectual.
Investeringar av rent social karaktär ger inga som helst resultat.
EnglishParliament spent a whole morning criticising the Commission for the ineffectual way it monitors finances.
Hela förmiddagen klandrade parlamentet kommissionen för ineffektivitet i den ekonomiska kontrollen.
EnglishBut creating parks with very limited financial resources, without any system of signs is inefficient and ineffectual.
Men parker som anläggs med knappa ekonomiska medel, utan skyltning, är ineffektiva och onödiga.
EnglishIf they do not do so, regional policy will be ineffectual.
Gör de inte det blir regionalpolitiken tandlös.
EnglishThe Convention is fairly ineffectual in its purpose.
Konventionens syfte är relativt ineffektivt.
EnglishThe Indian rocket tests are ineffectual as a means of exerting pressure and constitute a provocation with counter-productive effects.
De indiska rakettesterna är ett odugligt påtryckningsmedel och en provokation som är kontraproduktiv.
EnglishFeeble and ineffectual measures, which came nowhere near to addressing the scale of the crisis and the troubles that it was causing.
Svaga och ineffektiva åtgärder som långtifrån svarade mot krisens omfattning och de problem den medförde.
EnglishAction to combat the social exploitation of children will be ineffectual unless adequate budgetary resources are provided.
Åtgärder för att bekämpa det sociala utnyttjandet av barn kommer att bli ineffektiva om man inte ställer upp tillräckliga budgetresurser.
EnglishMeanwhile, the fragile and ineffectual transitional Congolese government stumbles from political stalemate to military crisis.
Under tiden stapplar den bräckliga och ineffektiva kongolesiska övergångsregeringen vidare från ett politiskt dödläge till en militär kris.
EnglishHowever, I have to say that this proposal seems to me to be disappointing and rather ineffectual, and it does not completely satisfy our expectations.
Men jag måste säga att denna text är ganska nedslående och svag och att den inte helt motsvarar våra förväntningar.
EnglishComplicated administrative processes only serve as protection for ineffectual civil servants, freeing them from having to make decisions.
Komplicerade administrativa processer fungerar bara som ett skydd för ineffektiva tjänstemän, och befriar dem från kravet att fatta egna beslut.
EnglishWe are ineffectual.
EnglishI would even go as far as to say that, if in three years' time the Code is ineffectual, we should introduce binding regulations.
Jag skulle till och med här våga säga att om kodexen under dessa tre prövoår inte ger någon effekt, man då kommer att försöka göra den tvingande och exekutiv.