Engelsk-svensk oversættelse af "inept"

EN

"inept" svensk oversættelse

EN inept
volume_up
{adjektiv}

If a Member State is so inept that it does not use energy intelligently, it will never be competitive.
Om en medlemsstat är så oduglig att den inte använder sin energi på ett intelligent sätt, kommer den aldrig att bli konkurrenskraftig.
The regime that offered so much promise has become as corrupt and inept as its predecessor, in the process destroying the hopes and future of millions of Kenyans.
Den regim som gav oss så stora förhoppningar har blivit lika korrupt och oduglig som sina föregångare och samtidigt förstört miljontals kenyaners hopp och framtid.
inept

Synonymer (engelsk) for "inept":

inept

Eksempelsætninger "inept" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is inept and misleading to try to present an ethical principle as being common to animals, plants and human beings.
Det är taktlöst och bedrägligt att ta fram en etik för livet som är gemensam för djur, växter och individen.
EnglishIt tolls the bell for many decades of relations, sometimes inept, but of great wealth and human warmth.
Den ger dödsstöten åt flera decenniers förbindelser, som i bland har varit klumpiga, men som äger en stor rikedom och en stor mänsklig värme.
EnglishThere are, of course, African countries which, as a result of the work of inept governments, have indeed managed to destroy their own economies.
Det finns naturligtvis länder i Afrika som till följd av odugliga regeringar verkligen har lyckats förstöra sina ekonomier.
English.– This report is, at one and the same time, monumentally trite, untrue, inept and propagandist in its pro-immigration stance.
. – Detta betänkande är på en och samma gång oerhört banalt, lögnaktigt, befängt och propagandistiskt i sitt invandringsvänliga ställningstagande.
EnglishIt is good that Parliament is trying to speak as one, although these words are at times inept and sometimes reveal great incompetence.
Det är positivt att parlamentet försöker att tala med en enad röst även om orden emellanåt är befängda och ibland avslöjar stor inkompetens.
English.– This report is, at one and the same time, monumentally trite, untrue, inept and propagandist in its pro-immigration stance.
   .–Detta betänkande är på en och samma gång oerhört banalt, lögnaktigt, befängt och propagandistiskt i sitt invandringsvänliga ställningstagande.
EnglishThe new Hungarian constitution is an important instrument for clearing away the ruins left by eight years of corrupt and inept Socialist governance.
Den nya ungerska konstitutionen är ett viktigt instrument för att röja undan de rester som är kvar efter åtta år med ett korrupt och odugligt socialiststyre.
EnglishIn India, an inept fight against smugglers has led to a situation in which a dramatic rise in poaching has once again threatened the population of the Bengal tiger, for example.
I Indien har en missriktad kamp mot smugglingen lett till ett läge där en dramatiskt ökad tjuvjakt ännu en gång hotar populationen av exempelvis bengalisk tiger.
EnglishThey are riding on a credibility crisis that has alienated too many citizens from institutions that they consider distant and governed by an all-powerful but inept bureaucracy.
De rider på en trovärdighetskris som har alienerat alltför många medborgare från institutioner som de betraktar som avlägsna och styrda av en allsmäktig men inkompetent byråkrati.