EN joints
volume_up
{flertal}

joints
You can contact me if you have sore muscles and joints, other pain, stress, alcohol and drug issues, STDs and more.
Du kan vända dig till mig om du har ont i muskler och leder, andra smärtor, stress, alkohol och drogfrågor, könssjukdomar mm.

Eksempelsætninger "joints" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn one of the joints between over 9,000 magnets in LHC, there was a manufacturing defect.
I en av kopplingarna mellan de över 9000 magneterna i LHC, fanns det ett konstruktionsfel.
EnglishIn order to develop good materials for hip and knee joints also requires knowledge in medical science.
För att kunna utveckla bra material för höft- och knäleder krävs också kunnande om medicinvetenskap.
EnglishThey are bred in such a way that they grow extremely large and, as a result, as many as a fifth of them have injuries to their joints.
De avlas till extrem tillväxt som gör att en femtedel av alla dessa djur har ledskador.
EnglishThese strip joints are insured up the ass.
Dessa stripp hålor är försäkrade till max.
EnglishAutoimmunity is characterised by an immune attack on self tissues, and in rheumatoid arthritis the joints are primarily attacked.
En autoimmun sjukdom kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper sig själv och i fallet ledgångsreumatism är det alltså framförallt lederna som attackeras.
EnglishIn July when Prime Minister Balkenende addressed Parliament, he said that Europe's economy has 'stiff joints and makes little use of its head'.
När premiärminister Balkenende talade till parlamentet i juli, sade han att Europas ekonomi har stela punkter och att vi inte är tillräckligt smarta.
EnglishThere are battery packs here as well that power motors that are sitting at her hips, as well as her knee joints, that move her forward in this kind of smooth and very natural gait.
Det finns batteripack här också som ger ström till motorer som sitter både vid hennes höfter, och vid hennes knäleder, och förflyttar henne framåt på ett väldigt jämt och naturligt sätt.