Engelsk-svensk oversættelse af "jokes"

EN

"jokes" svensk oversættelse

SV
SV
volume_up
joke {substantiv}

EN jokes
volume_up
{flertal}

jokes
In my country, the Netherlands, 1 April is often associated with jokes.
När den 1 april infaller i mitt land, Nederländerna, tänker många på skämt.
Remember that jokes are difficult to translate, and talk to the interpreters.
Kom ihåg att skämt är svåra att översätta och tala med tolkarna.
We've got the robot -- in his head is a database of a lot of jokes.
Här har vi roboten -- i hans huvud finns en databas med massor av skämt.

Synonymer (engelsk) for "joke":

joke

Eksempelsætninger "jokes" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHe even told us jokes about the yellow submarine or about jurisdiction in the area.
Han till och med berättade historier om den gula ubåten eller om områdets jurisdiktion.
EnglishMr President, I believe we are here to discuss serious matters, not to make jokes.
Herr talman! Jag tror inte att vi är här för att skratta, utan för att säga allvarliga saker.
EnglishWe could make a lot of jokes about this, and indeed we have done, and quite rightly so.
Vi kan skoja en massa om det här, och det har vi gjort med all rätt.
EnglishComing from Finland, I am familiar with a number of Russian jokes.
Kommande från Finland känner jag till en del av de ryska vitsarna.
EnglishYeah but he's doing us a favour and he probably doesn't appreciate us cracking jokes at his expense.
Ja, men han gör oss en tjänst och uppskattar säkert inte att vi gör oss lustiga på hans bekostnad.
EnglishAnd it's the same thing with jokes and all these sorts of things.
Och det är samma sak med vitsar och alla sådana saker.
EnglishThank you very much for laughing at some of the jokes as well.
Tack för att ni även skrattade åt några av skämten.
EnglishBefore I came here, I swore I would tell no jokes.
Innan jag kom hit lovade jag att inte dra några vitsar.
English" lf what you need are bathroom jokes, he can do them. "
" Om du behöver badrumsskämt, kan han göra dem. "
EnglishHe does not like to see himself portrayed on the television by a glove puppet with jokes being made at his expense.
Han tycker inte om att se sig själv porträtterad på TV som en handdocka och där man skämtar om honom.
EnglishA lot of them made jokes about trying to get us to go to the back to get heavy television sets for customers.
Många av dem skojade med oss och försökte få oss att gå in på lagret och hämta tunga TV-apparater till kunderna.
EnglishThe dollars are in the jokes.
EnglishYou into monkey jokes?
EnglishYou're making jokes?
EnglishAnd for the next two hours, they all waited with me: taking turns, going up to their room, coming back, telling me jokes, distracting me.
Under de följande två timmarna väntade de alla med mig, turades om, gick upp till rummet, kom tillbaka, berättade roliga historier, distraherade mig.
EnglishSomeone jokes about cultural differences between Swedes and Spaniards while another talks about his discoveries about how difficult it is to register as a newcomer in the community.
Någon skämtar om kulturella skillnader mellan svenskar och spanjorer medan en annan pratar om sina nyupptäckter om hur krångligt det är att registrera sig som nyinflyttad på orten.
EnglishAfter Mr Berlusconi’s clowning around and dubious jokes, it is comforting to have people at the helm of Europe who do not have swollen heads and have their feet firmly on the ground.
Efter Silvio Berlusconis cirkuskonster och tveksamma lustigheter känns det tryggt att det sitter personer vid EU:s roder som inte är pompösa utan står stadigt med fötterna på jorden.
EnglishAfter Mr Berlusconi ’ s clowning around and dubious jokes, it is comforting to have people at the helm of Europe who do not have swollen heads and have their feet firmly on the ground.
Efter Silvio Berlusconis cirkuskonster och tveksamma lustigheter känns det tryggt att det sitter personer vid EU: s roder som inte är pompösa utan står stadigt med fötterna på jorden.