Engelsk-svensk oversættelse af "jolt"

EN

"jolt" svensk oversættelse

volume_up
jolt {substantiv}

EN jolt
volume_up
{substantiv}

jolt
volume_up
kraftig skakning {fæl.køn} [eks.]

Synonymer (engelsk) for "jolt":

jolt

Eksempelsætninger "jolt" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe issue of Turkey brings us back with a jolt to the question of what kind of Europe we want.
Frågan om Turkiet för oss bryskt över till frågan om vilket slags Europa vi vill ha.
EnglishThe T-virus provides a massive jolt... both to cellular growth... and to those trace electrical impulses.
T-viruset ger massiv stimuli till celldelningen och inducerar elektriska impulser.
English(FR) The issue of Turkey brings us back with a jolt to the question of what kind of Europe we want.
(FR) Frågan om Turkiet för oss bryskt över till frågan om vilket slags Europa vi vill ha.
EnglishGive them a little jolt.
EnglishIf the effect was to jolt European leaders into the same reality stream that many of their people already occupy, then a workable Europe could emerge.
Om effekten var att ruska om europeiska ledare i samma verklighetsström som många av deras folk redan lever i, så skulle ett genomförbart Europa kunna uppstå.
EnglishIt provides us not only with a sad backdrop to today's debate, but also with a serious jolt into taking stronger measures to protect the environment and biodiversity.
Detta är mer än en sorglig bakgrund till dagens debatt, det är även en allvarlig påminnelse om att vi måste vidta kraftigare åtgärder för att skydda miljön och den biologiska mångfalden.
EnglishHowever, anyone who believes that the new labelling regulations will jolt Europe out of its complacency or that people will eat more healthily as a result is barking up the wrong tree.
Vem som helst som anser att de nya märkningsbestämmelserna kommer att sätta stopp för EU:s självbelåtenhet eller leda till att folk kommer att äta mer hälsosamt är dock på inne fel spår.