Engelsk-svensk oversættelse af "journalism"

EN

"journalism" svensk oversættelse

volume_up
journalism {substantiv}
volume_up
journal {substantiv}
SV

"journalism" engelsk oversættelse

EN journalism
volume_up
{substantiv}

1. generel

journalism
volume_up
journalistik {fæl.køn}
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Journalistik och nya medier - att skapa en offentlig sfär i Europa (
Here you will find information and instructions on exercise of Journalism in New Media, 2013.
Här hittar du information och instruktioner för arbetsprov till Journalistik i nya medier, 2013.
This is the future of journalism, I think.
Det är framtidens journalistik, tror jag.

2. journalistik

journalism
Just the result of good journalism, I guess, sir.
Resultatet av god journalism, antar jag, sir.
In an ingenious way, this type of journalism can combine the adoration of immorality with extraordinary narrow-mindedness to make a productive business: provoke, condemn and make money.
På ett genialiskt sätt kan denna typ av journalism kombinera dyrkan av omoral med en ovanligt stor trångsynthet att göra produktiva affärer: provocera, fördöma och tjäna pengar.

Synonymer (engelsk) for "journalism":

journalism
English
journal

Eksempelsætninger "journalism" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is like chestnut trees in Paris, to borrow an expression from journalism.
Det är som kastanjerna i Paris, som man säger i journalistkretsar.
EnglishFor 26 years I have exercised no profession other than journalism' .
Under 26 år har jag inte utövat något annat yrke än det som journalist."
EnglishWe know how important independent journalism is in every society.
Vi vet hur viktig den oberoende journalistiken är i varje samhälle.
EnglishIt is not seeking to regulate the profession of journalism.
I direktivet uttrycks ingen önskan att införa regler för journalistyrket.
EnglishJournalism is a difficult profession; the pressure of work is great and we do not want to add to that.
Journalistiken är ett svårt yrke; arbetsbelastningen är stor och vi vill inte öka den.
EnglishLikewise, you go to a television company today and every journalist asks whether journalism has a future.
Kommer ni till ett TV-bolag får höra från journalisterna: Har vi en framtid?
EnglishTop of your class of the Barcelona School of Journalism.
Bästa elev på journalisthögskolan i Barcelona... 1999?
EnglishNevertheless, the same rule applies both in journalism and in public information throughout Europe: people must be given what they want.
Avslutningsvis vill jag också säga att man inte kan tala om att informera Europas medborgare om man undantar TV.
EnglishBarcelona School of Journalism.
EnglishAre you a journalism major?
EnglishFinally, Commissioner, I would like to know one more thing: what is the European Commission's vision for the future of journalism in Europe?
Avslutningsvis har jag ytterligare en fråga till dig, fru kommissionsledamot. Hur ser kommissionens framtidsvision ut för journalistiken i Europa?
EnglishThis entire Chamber should therefore have no hesitation in condemning those abuses of human rights, as it should condemn the obstructions to free journalism that have taken place since the elections.
Hela parlamentet borde därför utan tvekan kunna fördöma de inskränkningar av den fria journalistiken som har förekommit sedan valet.
EnglishLet me tell you that, in journalism, there has always been an ethical code and a system of self-regulation for applying this code, and this has operated quite well, I have to say.
Man bör veta att det för journalistyrket alltid har funnits en etisk kod och en självkontroll av tillämpningen av denna etiska kod, och det har fungerat ganska bra, det måste jag säga.
EnglishAs the murder of Magomed Yevloyev - who was killed while in police custody at the end of August - reminds us, in Russia, journalism is becoming an increasingly dangerous profession.
Mordet på Magomed Jevlojev - som dödades när han befann sig i fängsligt förvar hos polisen i slutet av augusti - påminner oss om att yrket som journalist i Ryssland blir allt farligare.