Engelsk-svensk oversættelse af "manufacture"

EN

"manufacture" svensk oversættelse

volume_up
manufacture {substantiv}

EN manufacture
volume_up
{substantiv}

Manufacture, presentation and sale of tobacco products (continuation)
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (fortsättning)
Manufacture, presentation and sale of tobacco products
Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror
Secondly: the manufacture and use of nuclear fuels must be brought under international supervision.
För det andra måste tillverkning och användning av kärnbränsle övervakas internationellt.
manufacture (også: growth, output, produce, yield)
volume_up
produktion {fæl.køn}
Mercedes should by all means manufacture in Brazil.
Mercedes skulle alltså absolut kunna ha produktion i Brasilien.
(NL) Mr President, the manufacture and use of biological weapons used to be the preserve of states.
Produktion och användning av biologiska vapen brukade vara staternas privilegium.
It is now a crime to manufacture, store and deploy landmines.
Produktion, lagring och användning av minor är fortfarande ett brott.

Synonymer (engelsk) for "manufacture":

manufacture

Eksempelsætninger "manufacture" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn Germany, every seventh job depends directly or indirectly on car manufacture.
I Tyskland är vart sjunde jobb direkt eller indirekt beroende av biltillverkning.
EnglishThere are, in Germany, many businesses engaged in the manufacture of bio-gelatine.
I Tyskland finns det många företag som ägnar sig åt att producera biogelatin.
EnglishWe must take action against all countries that manufacture, sell or use them.
Vi måste vidta åtgärder mot alla länder som tillverkar, säljer eller använder dem.
EnglishThe businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
De företag som tillverkar PVC har bedrivit mycket forskning under de senaste åren.
EnglishEnergy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
Energieffektivitet inom däcktillverkningen får inte gå före säkerhet.
EnglishThis presupposes a scaling-down of both the manufacture and sale of arms.
Det förutsätter att vapenproduktionen och försäljningen av vapen minskar.
EnglishThe manufacture of synthetic drugs is a growth business in Central and Eastern Europe.
Tillverkningen av syntetiska droger är en växande affärsverksamhet i Central- och Östeuropa.
EnglishThe manufacture, use and marketing of methyl bromide is to cease by the year 2001.
En extra stimulans i sammanhanget är att fördelarna är betydligt större än övergångskostnaderna.
EnglishThis presupposes a scaling-down of both the manufacture and sale of arms.
Det förutsätter att vapenproduktion och försäljning av vapen minskar.
EnglishWhen you talk about clean atomic energy, do you mean the manufacture of fuel rods in Russia?
När ni pratar om ren kärnenergi, menar ni då tillverkningen av bränslestavar i Ryssland?
EnglishThis is especially important as we export over 70 % of everything we manufacture and produce.
Detta är speciellt viktigt eftersom vi exporterar mer än 70 procent av det vi tillverkar.
EnglishThe first is that the design and manufacture of products must satisfy current requirements.
Den första är att utformningen och tillverkningen av produkter måste uppfylla gällande krav.
EnglishFood additives, flavourings and enzymes play an important role in the manufacture of our food.
Livsmedelstillsatser, aromer och enzymer har stor betydelse vid livsmedelstillverkningen.
EnglishThe manufacture will take place in accordance with the regulation applicable in each of the countries.
Tillverkningen kommer att ske enligt de regler som tillämpas i respektive land.
EnglishMy concern is with the manufacture of gelatine and bio-gelatine.
   .– Jag vill ta upp tillverkningen av gelatin och biogelatin.
EnglishYou want to manufacture a European feeling purely to benefit trade.
Ni vill skapa en europeisk känsla enkom för att gagna handeln.
EnglishThis is especially important for those people who manufacture trains and train equipment.
Det är framför allt viktigt för de som tillverkar tågen, de som tillverkar materiel för järnvägstrafik.
EnglishWhen it comes to food, we need transparency and clear traceability with regard to manufacture.
När det gäller livsmedel behöver vi öppenhet och tydlig spårbarhet med avseende på tillverkningen.
EnglishThere must be no more manufacture or use of cyanide.
Allt detta med cyanidtillverkning och användning av detta ämne måste bort.
EnglishEurope is a world leader in the manufacture of synthetic drugs.
Europa är en världsledande tillverkare av syntetisk narkotika.