Engelsk-svensk oversættelse af "nutrition"

EN

"nutrition" svensk oversættelse

volume_up
nutrition {substantiv}
SV

"nutrition" engelsk oversættelse

volume_up
nutrition {fæl.køn}

EN nutrition
volume_up
{substantiv}

1. generel

nutrition (også: food, industry, nourishment, nurture)
volume_up
näring {fæl.køn}
Yet chocolate is just a minor addition to the nutrition of Mankind.
Och då är choklad bara ett litet komplement till människans näring.
Nutrition is a key determinant of health throughout life.
Näring är grundläggande för hälsan under hela livet.
They're showing how much nutrition that they could've obtained.
De visar hur mycket näring de kunde uppta.
nutrition (også: dietetics)
volume_up
näringslära {fæl.køn}
Good knowledge of nutrition, Mr President, could also prevent illness in all contexts.
Goda kunskaper i näringslära, herr talman, skulle också kunna förebygga sjukdomar i alla sammanhang.
I would just like to tell the Commissioner that I was not referring to a masters degree in nutrition.
Jag skulle bara vilja tala om för kommissionären att jag inte hänvisade till en magisterexamen i näringslära.
Health promotion campaigns on nutrition and diet and the ability to initiate research into food allergy and food-borne disease could also come within its remit.
Att ombesörja hälsofrämjande kampanjer om näringslära och diet, samt möjligheter att inleda forskning om livsmedelsallergi och livsmedelsanknutna sjukdomar skulle också kunna ingå i byråns uppgifter.
nutrition
volume_up
nutrition {fæl.køn}
This is damaging British interests, in particular a company called Spalding Nutrition which is threatened by an entirely unnecessary ban.
Detta skadar de brittiska intressena, och i synnerhet ett företag vid namn Spalding Nutrition som hotas av en helt onödig bannlysning.
Their review article “Healthy ageing and age-adjusted nutrition and physical fitness” gives a lot of good advice to those who want to take the opportunity of acting on their health in time.
Deras reviewartikel “Healthy aging and age-adjusted nutrition and physical fitness” ger en mängd goda råd till den som vill ta chansen att påverka sin hälsa i tid.

2. gastronomi

Synonymer (engelsk) for "nutrition":

nutrition

Eksempelsætninger "nutrition" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSound nutrition and a healthy lifestyle can prevent many chronic diseases.
Sunda kostvanor och en hälsosam livsstil kan förhindra många kroniska sjukdomar.
EnglishThese conditions are often due to poor nutrition and lack of exercise.
Dessa tillstånd hänger ofta samman med dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet.
EnglishPoor nutrition is the cause of many afflictions, including overweight and obesity.
Dåliga kostvanor orsakar mycket lidande, inklusive övervikt och fetma.
EnglishThe strategy envisaged undertakings to extend and support nutrition education among children.
Strategin anger åtaganden för att utöka och stödja näringsutbildning bland barn.
EnglishThe text refers to health and nutrition claims, not to advertising, as we heard here today.
Texten handlar om hälso- och näringspåståenden, inte reklam, som vi hörde här i dag.
EnglishThe provision of good seed is ultimately a prerequisite for a secure nutrition system.
Tillgången på bra utsäde är förutsättningen för en livsmedelsgaranti.
EnglishIt is our intention to deal with the links between health and nutrition in greater depth.
Vi tänker fördjupa oss i frågan om sambandet mellan hälsa och födoämnen.
EnglishWhite Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (debate)
Vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (debatt)
EnglishThe first of my reports concerns foreign substances in animal nutrition.
Det första av mina betänkanden handlar om främmande ämnen i djurfoder.
EnglishIn addition to this, however, we definitely need clarification and education in the area of nutrition.
Utöver detta behöver vi verkligen förtydliganden och utbildning på näringsområdet.
EnglishI do not think we need a new committee; we already have the permanent animal nutrition committee.
Jag tror inte att vi behöver någon ny kommitté; vi har den ständiga djurfoderkommittén.
EnglishWe should not simply preach healthy living and healthy nutrition.
Vi bör inte bara predika ett sunt leverne och hälsosamma kostvanor.
EnglishAnd no one has the right to expect them to return to their previous meagre nutrition patterns.
Och ingen har rätt att förvänta sig att de ska återgå till sina tidigare så torftiga kostvanor.
EnglishLabour MEPs welcome today's agreement on nutrition and health labelling of foods.
Parlamentsledamöterna från labour välkomnar dagens överenskommelse om närings- och hälsomärkning av livsmedel.
EnglishWhite Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (
Vitbok om hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma (
EnglishAnimal nutrition plays a crucial role in the human food chain, so this is a vital report.
Djurfoder spelar en avgörande roll i den mänskliga näringskedjan, så detta är ett nödvändigt betänkande.
EnglishHealthy nutrition is a fundamental aspect of life quality.
Sund näringstillförsel är en grundläggande aspekt av livskvaliteten.
EnglishAnimal nutrition plays an important role in the human food chain.
Djurfoder utgör en viktig länk i den mänskliga näringskedjan.
EnglishThe text refers to health and nutrition claims, not to advertising, as we heard here today.
Därför kan inte hälsopåståenden få användas på alkohol.
EnglishIt is good therefore that Parliament today voted for the report on nutrition, overweight and obesity.
Därför är det bra att parlamentet idag röstade för betänkandet som rör kost, övervikt och fetman.