Engelsk-svensk oversættelse af "to obviate"

EN

"to obviate" svensk oversættelse

EN to obviate
volume_up
[obviated|obviated] {verbum}

to obviate (også: to abate, to liquidate)
It will also obviate the need for currency transactions and costs.
Det kommer också att undanröja behovet av transaktioner mellan olika valutor och kostnader.
These measures are designed to obviate the possibility that evidence is being obtained in breach of the fundamental rights of suspects.
Dessa åtgärder har utformats för att undanröja möjligheten att bevis utverkas i strid mot misstänktas grundläggande rättigheter.
Attendance by representatives of the Council frequently and regularly at meetings of the Committee on Petitions might obviate that sort of problem.
Om rådets medlemmar regelbundet deltog i utskottets för framställningar sammanträden skulle det kunna undanröja den typen av problem.
Indeed, Community action which complements national policies shall be directed towards improving public health, preventing human illness and diseases and obviating sources of danger to public health.
Ja, gemenskapens åtgärder, som kompletterar medlemsländernas egen politik, ska inriktas på att höja folkhälsan, förebygga sjukdomar och undanröja hot mot folkhälsan.

Eksempelsætninger "to obviate" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis would not obviate the need for Greece to make an effort itself, but it could help.
Detta eliminerar bevisligen inte behovet av att Grekland anstränger sig, men det kan vara en hjälp.
EnglishWhen Members put a question to the President, they are entitled to an answer and Rules should not be used to obviate that answer.
När ledamöter ställer en fråga till ordföranden har de rätt att få den besvarad, och arbetsordningen skall inte användas för att undvika att lämna svar.
EnglishAny alternative method - and there are some - will not obviate the need to confront the real problem of ratification by national parliaments.
På ett generellt plan handlar det om att föra unionen närmare dess medborgare och att på ett beslutsamt sätt prioritera de insatser som rör medborgarnas vardag.
EnglishWe also criticise the criteria for deciding the languages to be used in the EU-ACP parliamentary assemblies, which obviate the use of Portuguese.
Vi kritiserar även kriterierna för besluten om vilka språk som ska användas vid den gemensamma parlamentariska AVS – EG-församlingens sammanträden, vilket förhindrar användningen av portugisiska.
EnglishI will admit that I would be delighted if the Member States were to rigorously implement even half of the report ’ s proposals, as this would obviate the need for us to discuss a great many issues.
Antagandet av parlamentets yttrande i linje med den överenskommelse som nåddes med rådet kommer att bana väg för ett tidigt antagandet av detta direktiv.