Engelsk-svensk oversættelse af "to oh"


Mente du:öh
EN

"to oh" svensk oversættelse

volume_up
oh {interj.}
SV

EN to oh
volume_up
{verbum}

to oh
volume_up
å! {vb.}
He's everything I want... and we have this passion for each other... that's just... oh!
Han är allting jag vill ha... och vi har den här passionen för varandra... som bara är... oh!
Oh, no, soiling the walls with those filthy hands!
Å nej, hon kletar ner väggarna med sina smutsiga händer!
That's like that gut feeling, "Oh, they just get it."
Det är som magkänslan, "Å de har bara just fattat det."
to oh (også: to ooh)
volume_up
oj! {vb.}
I'll give you one last illustration of variability, and that is -- oh, I'm sorry.
Jag ska ge er ett sista exempel på föränderlighet, och det är -- oj, ursäkta.
. ~~~ Oj, var det all min tid?
Oj, oj, oj!
to oh
volume_up
aj! {vb.}
to oh
We can say, "Oh, these funny Europeans, of course it would influence them."
Vi kan säga, "Äsch, de där lustiga europeerna. ~~~ Klart att de blir påverkade."
to oh
volume_up
fy! {vb.}

Eksempelsætninger "to oh" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThere is also Frontex, the oh-so wonderful Frontex that rescues people from the sea.
Vi har också Frontex, det så fantastiska Frontex, som räddar människor ur havet.
EnglishOh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
Och vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
EnglishThat does not mean money leaving the region: oh no, it means money being spent.
Det innebär inte att pengarna lämnar regionen: nej, det innebär att pengarna används.
English♫ ♫ Oh my friend, multiply, we’re a franchise, like Walt Disney or Hannibal Lecter.
♫ ♫ Oh min vän, förökas, vi är ett franschise som Walt Disney eller Hannibal Lecter.
EnglishAnd we thought, "Oh, they're going to storm the gates, they're gonna love it."
Och vi tänkte, "De kommer att storma grindarna, de kommer att älska det."
EnglishThey say 'Oh, there is Big Brother Brussels telling us what to do again '.
De säger? Där har vi storebror Bryssel igen som talar om för oss vad vi skall göra?.
EnglishWithout it, you might as well say, 'Oh well, fishermen today do not want to do anything!'
För utan det så kan man säga: ”Jaha, dagens fiskare vill inte göra någonting!”
EnglishOh, and by the way, those flamingos, they shouldn't even be there in the first place.
Och förresten, dessa flamingos, de ska inte ens vara där över huvud taget.
EnglishThey say 'Oh, there is Big Brother Brussels telling us what to do again'.
De säger ?Där har vi storebror Bryssel igen som talar om för oss vad vi skall göra?.
EnglishOh yes, I know – education and training are subject to the subsidiarity principle.
Ja, jag vet – allmän utbildning och yrkesutbildning faller under subsidiaritetsprincipen.
EnglishHence the sudden, oh-so touching agreement on this pathetic regulation.
Härav denna verkligen rörande överenskommelse om denna patetiska förordning.
EnglishMadam President, I should like to bid Mr Barroso good evening, but oh dear, oh dear!
Jag skulle vilja önska herr Barroso god kväll, men kära nån! Kära nån!
EnglishI winced at this, as I thought, 'Oh là là, what is he going to say now?'
Jag reagerade på detta, eftersom jag tänkte: ”Oh là là, vad kommer han att säga nu då?”
EnglishOh, the bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity.
Okej, botten på den här lådan har elekticiteten in här men den här har inte elektricitet.
EnglishOh, because I'm black, I automatically know how to hot-wire a car?
Bara för att jag är svart så måste veta automatiskt hur man tjuvkopplar en bil?
EnglishOh, by the way, just in case you weren't already guessing, it's calcium carbonate.
Och om ni inte redan gissat det, så består det av kalciumkarbonat.
EnglishAnd they love to tell you, "Oh, it's about 10 percent," proudly.
Och jag älskar fråga företag, "Vet du marknadsandelen är för ditt nya företag?"
EnglishOh, the... the church art is... unbelievable... but it all kind of looks the same to me.
Oh... kyrkkonsten är... otrolig... men det ser typ ut likadant för mig.
EnglishOh, uh, Chris Harper and Annie Clarke from Knapely to see Brenda Mooney.
Chris Harper och Annie Clarke från Knapely vill träffa Brenda Mooney.
EnglishHe's everything I want... and we have this passion for each other... that's just... oh!
Han är allting jag vill ha... och vi har den här passionen för varandra... som bara är... oh!