Engelsk-svensk oversættelse af "overgrown"

EN

"overgrown" svensk oversættelse

EN overgrown
volume_up
{adjektiv}

1. generel

overgrown
We should be aware, however, that for some observers EURES is an example of overgrown European bureaucracy.
Vi får emellertid inte glömma bort att vissa observatörer anser att Eures är ett exempel på förvuxen europeisk byråkrati.
overgrown

2. "covered with"

overgrown
overgrown
overgrown

Eksempelsætninger "overgrown" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishHey, you over-grown weasel.
EnglishWe cannot stop the legislation tree growing but we can prune and train it so that it does not become an overgrown tangle as it has been in the past.
Vi kan inte hindra lagstiftningens träd från att växa, men vi kan ansa och forma det så att det inte utvecklas till det igenvuxna grenverk som det en gång varit.
EnglishGrazing, for example, is a serious problem in the Mediterranean countries while the Scandinavian countries allocate resources on preventing open meadows and grazing ground from becoming overgrown.
Så utgör t.ex. avbetning ett stort problem i Medelhavsområdet, medan man i de nordliga länderna anslår medel för att förhindra att öppna hagar och betesmarker växer igen.
EnglishPerhaps this is not actually a case of overgrown bureaucracy, but the matter would be much more straightforward if the European labour market were eventually fully liberalised.
Kanske handlar detta egentligen inte om en byråkrati som vuxit sig för stor, men frågan skulle vara mycket mindre komplicerad om den europeiska arbetsmarknaden äntligen fullt ut liberaliserades.