Engelsk-svensk oversættelse af "pastoral"

EN

"pastoral" svensk oversættelse

volume_up
pastoral {substantiv}
volume_up
pastor {substantiv}
SV

"pastoral" engelsk oversættelse

EN pastoral
volume_up
{substantiv}

1. teknologi

pastoral
This can be read in the pastoral message issued by the bishops.
Detta står i biskoparnas herdabrev.

Synonymer (engelsk) for "pastoral":

pastoral
pastor

Eksempelsætninger "pastoral" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn order to make the programme attractive, there must not only be a good range of projects but also good pastoral support.
För att programmet skall bli attraktivt behövs inte bara lämpliga projektanbud, utan också en bra social grundtrygghet.
EnglishHe went to Burundi as Apostolic Nuncio and it was there, while returning from a pastoral visit in one of his dioceses, that he was murdered.
Han åkte till Burundi som påvens sändebud och det var där, på hemväg från ett besök i en av sina församlingar, som han mördades.
EnglishBut none of that could stop the Vienna Summit from being inevitably a summit-in-waiting, a pastoral interlude before the storm in the spring.
Men inget av detta kunde hindra att toppmötet i Wien oundvikligen blev ett väntans möte, ett pastoralt mellanspel innan vårstormen.
EnglishRather, it was a decision not to grant an extension beyond the 18-month extension allowed in Section 20 of the 1983 Pastoral Measure.
Det var i stället ett beslut att inte bevilja en förlängning utöver den förlängning på 18 månader som tillåts i avsnitt 20 i bestämmelserna från 1983.
EnglishUltimately, democracy too will prevail and the mullahs of the Council of Guardians will hopefully return to their intended spiritual and pastoral role.
Demokratin kommer att segra till slut, och mullorna i väktarrådet kommer förhoppningsvis att återgå till den andliga och prästerliga roll de är tänkta för.