Engelsk-svensk oversættelse af "pessimistic"

EN

"pessimistic" svensk oversættelse

volume_up
pessimist {substantiv}

EN pessimistic
volume_up
{adjektiv}

pessimistic (også: bearish)
Some may consider the Commission's report unduly pessimistic.
Vissa kanske anser att kommissionens rapport är överdrivet pessimistisk.
I did detect a rather excessively pessimistic tone in some of the speeches.
I vissa inlägg har jag uppfattat en ton som är överdrivet pessimistisk.
When it comes to the energy issue, I am unfortunately rather pessimistic.
När det gäller energifrågan är jag tyvärr något pessimistisk.
pessimistic (også: blue, cheerless, dark, depressing)
volume_up
dyster {adj.}
pessimistic

Eksempelsætninger "pessimistic" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
Det stämmer att det har uttryckts ganska pessimistiska uppfattningar här i dag.
EnglishFortunately, my American counterpart has disabused us of this pessimistic notion.
Min amerikanske kollega har lyckligtvis tagit oss ur denna pessimistiska villfarelse.
EnglishAfter all, both have spoken very convincingly and sounded pessimistic at the same time.
Båda har ju låtit både mycket övertygande och pessimistiska på samma gång.
EnglishIf current tendencies continue we can be pessimistic about the future.
Om de nuvarande tendenserna fortsätter har vi anledning att se pessimistiskt på framtiden.
EnglishI hope that my rather pessimistic assessment is not proved correct by events.
Jag hoppas att min ganska pessimistiska bedömning inte kommer att bekräftas av händelsernas gång.
EnglishI have the impression that many people in Europe are more pessimistic than the Court of Auditors.
Mitt intryck är att många människor i Europa är mer pessimistiska än revisionsrätten.
EnglishI believe that we do not need to take such a pessimistic view of things.
Jag tycker inte att vi måste se saker och ting så pessimistiskt.
EnglishIn order to make this happen, Europe must change its overly pessimistic and despondent position.
För att det ska kunna ske måste EU ändra sin alltför pessimistiska och uppgivna inställning.
EnglishMr President, the report is neither optimistic nor pessimistic.
Herr talman! Betänkandet är varken optimistiskt eller pessimistiskt.
EnglishIt is too easy to be pessimistic.
Låt mig till sist säga att allt ju inte är bara negativt, vi kan vara pessimistiska.
EnglishI would also like to express my agreement with those of you who have reacted to certain pessimistic analyses.
Jag vill också hålla med de av er som har reagerat på vissa pessimistiska analyser.
EnglishSometimes we can be unduly pessimistic and critical of ourselves.
Ibland är vi onödigt pessimistiska och kritiska mot oss själva.
EnglishThe bank stress tests have just concluded, based on the most pessimistic scenarios in Ireland.
Bankernas stresstester har just avslutats, grundade på de mest pessimistiska scenarierna på Irland.
EnglishIn order to make this happen, Europe must change its overly pessimistic and despondent position.
Vad kan sägas om Indien och andra länder som inte kan hejda den galopperande befolkningstillväxten?
EnglishWe are often asked whether we are optimistic or pessimistic about Cancún's chances of success.
Vi får ofta frågan om vi är optimistiska eller pessimistiska inför möjligheten att nå framgång i Cancún.
EnglishIt is not, however, pessimistic to say that in the main this social Europe has yet to be built.
Men det är inte pessimistiskt att påstå att detta sociala Europa ännu till stora delar måste byggas upp.
EnglishLet us not be unduly pessimistic about what we have achieved so far in terms of practical progress.
Låt oss inte vara obefogat pessimistiska när det gäller de konkreta framsteg som hittills har gjorts.
EnglishMr President, I thought it was a bit pessimistic of Mr Schulz to say that we do not have a majority.
Herr ordförande! Jag tyckte det var litet pessimistiskt av Schulz att utropa: vi har ingen majoritet.
EnglishThe draft report is rather pessimistic in its assessment of developments to date.
I utkastet till betänkandet uttrycker man sig en aning pessimistiskt, när man utvärderar hur utvecklingen gått hittills.
EnglishThe more pessimistic among us thought there would be 6 or 7 countries.
Pessimisterna talade om sex eller sju länder.