Engelsk-svensk oversættelse af "police force"

EN

"police force" svensk oversættelse

volume_up
police force {substantiv}

EN police force
volume_up
{substantiv}

police force (også: picket)
volume_up
polisstyrka {fæl.køn}
Our police force and other security units are being restructured and trained.
Vår polisstyrka och andra säkerhetsenheter omstruktureras och utbildas.
Now, that process certainly requires a reliable police force.
För denna process krävs utan tvekan en tillförlitlig polisstyrka.
The UN, however, have pledged to dispatch a police force of 4 800.
FN har däremot lovat honom att sända ut en polisstyrka på 4 800 man.
police force (også: constabulary)
volume_up
poliskår {fæl.køn}
I have an amazingly good contact in the Barcelona police force.
Jag har en mycket god kontakt i Barcelonas poliskår.
In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force.
För att bli mer effektiva behöver vi dock så mycket mer än en stark poliskår.
We are setting up a federal European police force that will carry out its police activities in Member States.
Vi skapar en europeisk poliskår som ska utöva sin polisverksamhet i medlemsstaterna.

Synonymer (engelsk) for "police force":

police force

Lignende oversættelser "police force" på svensk

police substantiv
to police verbum
force substantiv
to force verbum

Eksempelsætninger "police force" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Kommissionen har finansierat två program för att stödja den sydafrikanska polisen.
EnglishOur first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Vårt första steg var därför att upplösa KGB och avskeda hela polisstyrkan ...
EnglishIn any case, communitisation makes the police force even more important.
I alla hänseenden uppgraderas polismyndigheten ytterligare av att hamna på EU-nivå.
EnglishWe must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
Vi måste äntligen få framgång med att skola om den afghanska polisen och rättsväsendet.
EnglishWe cannot say that whatever helps a police force is necessarily a good thing.
Vi kan inte säga att allt som hjälper polisen nödvändigtvis är av godo.
EnglishA supranational Europol is nothing less than a federal police force.
Ett överstatligt Europol är rätt och slätt ett polisväsende av förbundskaraktär.
EnglishSo, a big step has been taken towards a federal EU police force, an 'EU-FBI' .
Ett stort steg tas alltså mot en federal EU-polis, ett " EU-FBI" .
EnglishSo, a big step has been taken towards a federal EU police force, an 'EU-FBI '.
Ett stort steg tas alltså mot en federal EU-polis, ett " EU-FBI ".
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
En specialpolisgrupp och den oberoende Melokommissionen inrättades.
EnglishThis is essential, just as it is for any national police force.
Detta är mycket viktigt; precis som det är för alla nationella polismyndigheter.
EnglishThis year, we are discussing Afghanistan, the Middle East and the police force for Bosnia.
I år diskuterar vi Afghanistan, Mellanöstern och polisstyrkan i Bosnien.
EnglishLast autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
Redan i höstas hörde vi Bernard Kouchner efterlysa civilpolis.
EnglishTheir situation demonstrates yet again that it is taking far too long to build up the police force.
Deras situation bevisar återigen att uppbyggnaden av polisen går för långsamt.
EnglishThe EU is to be a state with a common police force, currency and military.
Europeiska unionen skall vara en stat med gemensam polis, gemensamma mynt och gemensam militär.
EnglishMr President, a nation has resources such as a police force, its own currency and an army.
Herr talman! Nationer har maktmedel som polis, mynt och militär.
EnglishI am particularly alarmed by the violence exerted by the police force against peaceful demonstrators.
Jag är särskilt oroad över det våld som polismakten utövar mot fredliga demonstranter.
EnglishThe national police force's monopoly on the use of force is a basic rule in a democratic society.
Den nationella polisens våldsmonopol är en grundläggande regel i det demokratiska samhället.
EnglishWas the United States saved because of its police force or federal intelligence system?
Räddades Amerika på grund av att det har ett federalt polisväsende och en federal underrättelsetjänst?
EnglishWe do not want a common legal affairs policy and a federal police force.
Vi önskar inte en gemensam rättspolitik och förbundspolis.
EnglishThe rapporteur goes so far as to propose explicitly the establishment of a European Police Force.
Vilket också föredraganden uttryckligen föreslår att vi inrättar.