EN pot
volume_up
{substantiv}

1. generel

pot (også: jar, jug, potful, tub)
volume_up
kruka {fæl.køn}
However, it is regulations that Mrs Herranz García wants, even on pot herbs and parsley!
Det är emellertid lagstiftning som María Esther Herranz García vill ha, till och med för köksörter i kruka och rabarber!
En planta i varje kruka.
" Om krukan passar, använd den. "
pot (også: award, charge, price, prize)
pot
volume_up
massa {fæl.køn} [figur.]
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
Vi lägger också en massa ingredienser och välljudande åtaganden och rekommendationer i skålen, men vi är inte alls säkra på att de kommer att passa ihop.
pot (også: casserole, pan, potful, stockpot)
volume_up
gryta {fæl.køn}
Everything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Allt och mer därtill har slängts i en stor gryta, och medborgarna förväntas smälta denna sörja.
We must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande " och får inte ge upp denna kamp.
Approximately 60 % of all financial aid comes out of the European pot.
Omkring 60 procent av alla stödpengar kommer ur de europeiska grytorna.
pot (også: can, jar, potful, tin)
volume_up
burk {fæl.køn}
It is the most readily available product in the European Union, but we know more about the contents of a pot of jam and the ingredients of cola than we do about the average cigarette.
Det är den lättast åtkomliga produkten i Europeiska unionen men vi vet mer om innehållet i en burk marmelad och om receptet på Coca-cola än vi vet om den genomsnittliga cigaretten.
pot (også: tankard)
pot (også: beaker, cup, mug)
volume_up
mugg {fæl.køn}
volume_up
behållare {fæl.køn}
These are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
Det här är kylskåp som inte kräver någon elektricitet, de är en "behållare i en behållare"-konstruktion.
pot (også: can, jug, tankard, pitcher)
volume_up
kanna {fæl.køn}
I just brewed a fresh pot, if that's what you're looking for.
Det finns en nybryggd kanna, om det var det du letade efter.
pot (også: pan, skillet, saucepan)
volume_up
kastrull {fæl.køn}
pot
pot
volume_up
hasch {n} [slang]
What happened to the days when people just grew pot?
Vad blev de av de gamla goda dagarna när folk bara odlade hasch?
pot (også: boiler, pan, saucepan)
pot (også: crock)
pot (også: jug, pitcher)
volume_up
tillbringare {fæl.køn}
pot (også: potty)
volume_up
potta {fæl.køn}
pot
volume_up
stor insats {fæl.køn} [hverd.]

2. sport

pot
volume_up
buckla {fæl.køn}

Eksempelsætninger "pot" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI would like to stress that culture is not only funded from this particular pot.
Jag skulle vilja betona att kultur inte enbart får stöd från den här fonden.
EnglishWe must, however, ' keep the pot boiling ', and must not give up this struggle.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande " och får inte ge upp denna kamp.
EnglishThat is the big difference between Europe and that melting pot, the United States.
Det är den stora skillnaden jämfört med den melting pot Förenta staterna är.
EnglishAnd she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
Hon kommer in i kupan, hittar en tom honungscell, kräks, och där har vi honungen.
EnglishWe must, however, ' keep the pot boiling', and must not give up this struggle.
Vi måste emellertid " hålla grytan kokande" och får inte ge upp denna kamp.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
EnglishIt is the same puritanical streak shared by Robespierre, Pol Pot, the Greens and the Quakers.
Det är samma puritanism som förenar Robespierre, Pol Pot, de gröna och kväkarna.
EnglishIt is not right to throw racism and so-called homophobia and Islamophobia into the same pot.
Det är inte rätt att dra rasism och så kallad homofobi och islamofobi över samma kam.
EnglishHowever, they receive only the leftovers of the EU's agricultural subsidy pot.
De får dock bara de överblivna resterna från EU:s jordbruksstöd.
EnglishApproximately 60 % of all financial aid comes out of the European pot.
Omkring 60 procent av alla stödpengar kommer ur de europeiska grytorna.
EnglishApproximately 60% of all financial aid comes out of the European pot.
Omkring 60 procent av alla stödpengar kommer ur de europeiska grytorna.
EnglishFor every GBP 2 we get back, we have put GBP 5 into this pot in the first place.
För vartannat brittiskt pund som vi får tillbaka har vi från början lagt fem brittiska pund i denna pott.
EnglishMore than ever, Mugabe seems to be turning into Africa’s Pol Pot.
Robert Mugabe verkar mer än någonsin förvandlas till Afrikas Pol Pot.
EnglishFinancial recoveries from the agricultural pot should be used for their original purpose.
Finansiell återvinning av medel från jordbruksanslaget bör användas för de ändamål de är avsedda.
EnglishYou may look at me as an Irish Member of this House and say: is this the pot calling the kettle black?
Nu kanske ni tycker att en irländsk ledamot inte ska kasta sten i glashus.
EnglishLegal systems cannot, as it were, be transplanted like flowers from one pot to another.
Rättssystem kan ju inte direkt planteras om som krukväxter.
EnglishThe whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Det är i sak felaktigt att beskriva detta som något som endast islamiska fundamentalister ligger bakom.
EnglishThe attacks on London in particular showed that the idea of the ‘melting-pot society’ has failed.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ”smältdegel” har misslyckats.
EnglishTherefore it is the wrong start to just throw everything into one pot.
Därför är det en falsk föresats att sätta alla i samma korg.
EnglishOf all the things a man can do, why would somebody throw a pot?
Av alla saker en man kan göra, varför väljer man att lira lera?