Engelsk-svensk oversættelse af "to put into action"

EN

"to put into action" svensk oversættelse

EN to put into action
volume_up
{verbum}

to put into action (også: to carry out, to execute, to perform, to transact)

Lignende oversættelser "to put into action" på svensk

put substantiv
put verbum
Swedish
to put verbum
to put
Swedish
into præposition
action substantiv

Eksempelsætninger "to put into action" på svensk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMore decisive measures to correct the situation should be identified and put into action.
Det bör hittas och vidtas kraftfullare åtgärder för att åtgärda situationen.
EnglishOne of the pilot projects being put into action now is the intelligent transport system.
Ett av de pilotprojekt som startas nu är intelligenta transportsystem.
EnglishThat is a commitment the Council which is standing by and which we also want to put into action.
Detta är en commitment som rådet står inför, och den kommer vi att uppfylla.
EnglishIf this can actually be put into action, it could be a real step forward.
Om detta verkligen kan omvandlas till konkreta åtgärder kan det bli ett ordentligt steg framåt.
EnglishWhat is the value of an action programme if it is not put into action?
Vad är ett åtgärdsprogram värt om det inte kan omsättas i handling?
EnglishSecondly, promises of assistance are easy enough to make, but a great deal more difficult to put into action.
För det andra är löften om bistånd lätta att ge, men desto svårare att efterleva.
EnglishThe concept is often quoted but rarely put into action in concrete terms.
Detta begrepp nämns ofta men omsätts sällan i praktiken.
EnglishThese are, therefore, joint instruments between the Commission and the Bank that we would like to put into action.
Vi skulle vilja använda oss av gemensamma instrument för kommissionen och banken.
EnglishAnd after that we will need a strong black coffee, because now the results must be put into action.
Och så går vi för övrigt över till starkt kaffe, för det är nu resultaten skall omsättas i handling.
EnglishThe time has now come, Commissioner, to clarify and put into action the comments that you have made.
Herr kommissionsledamot! Nu är det dags att förtydliga och omsätta era kommentarer i konkreta åtgärder.
EnglishOf course governments must put into action measures to discourage fiscal, social and environmental dumping.
Naturligtvis måste myndigheterna sätta in resurser för att bekämpa skatte-, social- och miljödumping.
EnglishHonourable Members, the new governance structures must now be put into action to address the economic situation.
De nya förvaltningsstrukturerna måste nu sättas i funktion så att den ekonomiska situationen kan åtgärdas.
EnglishThe guidelines from the Luxembourg Employment Summit cannot be allowed just to stew: they must be put into action.
Riktlinjerna från sysselsättningstoppmötet i Luxemburg får inte lämnas liggande utan de måste förverkligas.
EnglishNow, our compassion is supposed to be put in action.
Våran medkänsla är ämnad att användas.
EnglishThere are political instruments for stopping them, and administrative and police instruments may be put into action.
Det finns politiska instrument för att stoppa dem, och man kan även använda administrativa och polisiära instrument.
EnglishThere is also, associated with this approach, a certain plan for compensation, which is to be put into action in the year ahead.
I samband med denna metod finns det också en särskild plan för kompensation som under nästa år skall omsättas i praktiken.
EnglishSecondly, promises of assistance are easy enough to make, but a great deal more difficult to put into action.
Vi har också hela tiden hävdat att vi så mycket som möjligt skulle värna katastrofreserven och snarare använda oss av flexibilitetsinstrumentet.
EnglishAs you are aware, the roadmap continues to be put into action, with preparations for the first elections held by the government in 20 years.
Som ni vet håller färdplanen på att genomföras med förberedelser för det första valet som regeringen kommer att genomföra på 20 år.
EnglishMuch of the work has already been done and all that remains is to enhance certain points so that the mechanism can be put into action.
Mycket av arbetet har redan genomförts och allt som kvarstår är att förbättra vissa punkter så att mekanismen kan genomföras i praktiken.
EnglishIf the EU calls for the closure of Guantánamo, which we more or less did, then let Member States put their action where their mouth is.
Om EU kräver att Guantanamo ska stängas, vilket vi mer eller mindre har gjort, måste EU-medlemsstaterna också ta ansvar för sina egna problem.